surcharges iconSubsidie voor amateurkunst

Amateurkunstverenigingen kunnen bij de gemeente een tweejarige subsidie aanvragen. De gemeente wil hiermee de deelname aan amateurkunst stimuleren.

Let op

Dit is een tweejarige subsidie voor de periode 2023-2024. De subsidie voor het jaar 2024 kon tot 1 oktober 2023 worden aangevraagd.

Beschrijving

Amateurkunstverenigingen kunnen subsidie aanvragen. De bijdrage die een vereniging levert aan de culturele en maatschappelijke doelstellingen van de gemeente zijn bepalend voor de hoogte van de subsidie.

Er gelden maximale bedragen voor verschillende soorten verenigingen:

 • € 1.000 voor een vereniging voor beeldende kunst of literatuur
 • € 1.500 voor een klein zangkoor, toneelvereniging of dansvereniging
 • € 2.500 voor een groot zangkoor of een kleine muziekvereniging
 • € 4.500 voor een grote muziekvereniging of vereniging voor muziektheater
 • € 6.000 voor een showkorps

Toelichting: Een kleine vereniging bestaat uit 10-35 leden. Een grote vereniging bestaat uit minimaal 35 leden. Een showkorps is een aparte categorie met minimaal 60 leden.

Aanvragen

De gemeente Kampen kent tweejarige subsidies toe. Tussentijds instromen is niet mogelijk. Voor het tweede subsidiejaar is alleen een verkorte aanvraag nodig.

Een subsidieaanvraag moet voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar zijn ingediend.

Beoordeling

Bij de subsidieaanvraag voegt u een jaarprogramma en de begroting voor komend jaar toe. Voor de begroting is een format beschikbaar.

Verenigingen die meer bijdragen aan de culturele en maatschappelijke doelstellingen van de gemeente, krijgen een hogere beoordeling. In totaal zijn 25 punten te behalen. Bij een lager puntenaantal wordt een lager subsidiebedrag toegekend.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie online aanvragen of met een aanvraagformulier. Voeg de volgende bijlagen aan uw aanvraag toe:

 • tweejarenplan (voor het tweede jaar hoeft u dit plan niet in te leveren)
 • jaarprogramma komend jaar
 • begroting komend jaar

Het jaarprogramma is een overzicht met activiteiten van de vereniging in het komende jaar. Denk hierbij aan tentoonstellingen, exposities, lezingen of openbare optredens (bijvoorbeeld in de binnenstad, in verzorgingstehuizen of concerten).

Voorwaarden

Amateurkunstverenigingen die in de gemeente Kampen zijn gevestigd, komen in aanmerking voor subsidie. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De vereniging verzorgt minimaal 2 openbare, voor publiek toegankelijke optredens per jaar in de gemeente Kampen. Het gaat hierbij niet om optredens tijdens religieuze bijeenkomsten.
 • De vereniging heeft ten minste 10 actieve / contributie betalende leden.
 • Minimaal de helft van de actieve leden woont in de gemeente Kampen.
 • Een subsidieaanvraag haalt bij de kwalitatieve beoordeling minimaal 16 punten.
 • De subsidie is nooit hoger dan de contributie die leden van de vereniging per jaar bijdragen.
 • Alleen volledige subsidieaanvragen, die voor de sluitingsdatum zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

De volledige voorwaarden en de beoordelingscriteria staan in de Subsidieregeling amateurkunst gemeente Kampen.

Hoe lang gaat het duren?

Een subsidieaanvraag voor het jaar 2024 moest voor 1 oktober 2023 zijn ingediend. De gemeente neemt uiterlijk 31 december een beslissing.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

Heeft u vragen over de subsidie amateurkunst? Of kunt u de subsidie niet online aanvragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan van maandag tot en met donderdag via telefoonnummer 14 038 of via e-mail: amateurkunst@kampen.nl.

Formulieren