Steun- en herstelregeling culturele sector

De cultuursector is de afgelopen jaren hard geraakt door de coronamaatregelen. De gemeente Kampen wil culturele organisaties en cultuurmakers in de gemeente daarom ondersteunen. Via de corona steun- en herstelregeling voor de culturele sector kunnen zij in 2023 en 2024 subsidie aanvragen.

Beschrijving

Culturele organisaties en cultuurmakers die in de periode van maart 2020 tot en met april 2022 inkomsten hebben gemist door coronamaatregelen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Daarnaast kunnen zij subsidie ontvangen voor projecten om een breed publiek te bereiken.

Voor deze tijdelijke regeling is tot en met 31 december 2024 een vast subsidiebudget beschikbaar. Het subsidiebudget voor inkomstenderving is € 75.000. De subsidie is maximaal 75% van de gemiste inkomsten.

Het subsidiebudget voor het bereiken van een breed publiek is € 200.000. De subsidie is maximaal € 10.000 per initiatief. Voor initiatieven met veel maatschappelijke en culturele impact kan een hoger bedrag worden aangevraagd.

Aanvragen

U kunt de subsidie online aanvragen. U heeft hier uw DigiD of eHerkenning voor nodig. Bij de aanvraag geeft u aan of u subsidie aanvraagt voor inkomstenderving, voor terugkeer van een breed publiek of voor beide regelingen.

Kunt u de subsidie niet online aanvragen? Of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 038 of via e-mail: cultuur@kampen.nl.

Bijlagen inkomstenderving

Bij de aanvraag in verband met inkomstenderving moet u gemiste inkomsten kunnen aantonen. Dit kan bijvoorbeeld op basis van een begroting en een overzicht van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. Uit de toelichting bij uw aanvraag moet blijken dat de inkomstenderving door coronamaatregelen is ontstaan.

Bijlagen terugkeer breed publiek

Voeg bij uw aanvraag voor terugkeer van een breed publiek een project- of activiteitenplan toe. Beschrijf daarin het aangevraagde subsidiebedrag, de omschrijving en doelstelling van de activiteit, het beoogde publieksbereik, de communicatie, de planning en de begroting.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Culturele organisaties of natuurlijke personen die in de culturele sector werken, kunnen de subsidie aanvragen. Voor de 5 grote culturele instellingen van Kampen (Stadsgehoorzaal, Stadsarchief, Stedelijk Museum, Quintus, Bibliotheek) geldt deze regeling niet.
  • Alleen inkomstenderving door coronamaatregelen in de periode van maart 2020 tot en met april 2022 komt voor subsidie in aanmerking.
  • Subsidie is niet mogelijk voor vaste kosten, zoals: huisvesting, beheer en onderhoud vastgoed, aanschaf instrumenten of uniformen, aanschaf inventaris of kosten voor reguliere activiteiten.
  • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.
  • Subsidies worden verleend tot het subsidieplafond per regeling is bereikt.

De volledige voorwaarden staan in de Subsidieregeling Corona steun- en herstelregeling 2023 voor de culturele sectorexterne-link-icoon.

Hoe lang gaat het duren?

U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2024. Het college neemt binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing. Deze termijn kan 1 keer met maximaal 4 weken worden verlengd.

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente Kampen. Heeft u vragen over de subsidieregeling? Twijfelt u of u subsidie kunt aanvragen? Of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op via 14 038 of via e-mail: cultuur@kampen.nl.