Revitalisering Spoorlanden

Bedrijventerrein Spoorlanden ligt in IJsselmuiden in de gemeente Kampen. Het bedrijventerrein beslaat ruim 35 hectare. Op Spoorlanden is een diversiteit aan grote en kleine bedrijven gehuisvest, variërend van transportbedrijven tot groothandel en van schoorsteentechniek tot de bouw van muziekinstrumenten.

Overzichtsfoto Spoorlanden

Revitalisering

De afgelopen jaren is door ondernemers en gemeente Kampen geïnvesteerd in de revitalisering van bedrijventerrein Spoorlanden. De gemeente pakt nu samen met ondernemers op Spoorlanden het laatste deel van de revitalisering aan. Hierin staat het openbaar gebied centraal. Door hier meer eenheid en structuur in aan te brengen, wordt de uitstraling van het bedrijventerrein verbeterd. Het bedrijventerrein krijgt ook een groener karakter. Dit gaat hittestress tegen én verbetert tegelijkertijd de uitstraling van het bedrijventerrein.

Uitvoering in fases

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Het eerste deel van de Spoorstraat is inmiddels gereed. In 2022 worden de Spoordwarsstraat en Kraton aangepakt. In 2023 staat de uitvoering van Ondernemersstraat en het oostelijke deel van de Spoorstraat op de planning. Tot slot wordt in 2024 de Kop van Spoorlanden (De Hoge Bomen en het meest noordwestelijke deel van de Spoorstraat) uitgevoerd.

Kaart met de verschillende fasen voor de revitalisering van bedrijventerrein Spoorlanden

Eerste deel gereed

Fase 1a – het eerste deel van de Spoorstraat, de hoofdroute van het bedrijventerrein – is in 2021 opgepakt en inmiddels afgerond. De klinkerbestrating is vervangen door asfalt. De parkeervakken langs dit deel van de Spoorstraat zijn uitgevoerd in grasbetonstenen: zo krijgt het geheel een groenere uitstraling en kan het water eenvoudig de bodem in trekken.

Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van bedrijventerrein Spoorlanden-Zendijk wordt gecoördineerd door een stichting, zie https://spoorlanden-zendijk.nl.

Transformatie Kop van Spoorlanden

Voor de ontwikkeling van de Kop van Spoorlanden wordt een apart traject doorlopen om te komen tot een ontwikkelvisie. In de Kop van Spoorlanden heeft de gemeente naast het openbare gebied geen gronden in bezit. Dit houdt in dat het initiatief bij de grondeigenaren ligt. De gemeente wil de eigenaren helpen bij het ontwikkelen van de visie op voorwaarde dat zij zich organiseren in een werkgroep en mandaat hebben om besluiten te mogen nemen. De werkgroep heeft zich gemeld bij de gemeente en is nu bezig met een haalbaarheidsonderzoek.

Contact

Revitalisering Spoorlanden

Namens de gemeente Kampen is Remko Schultz verantwoordelijk voor de uitvoering van de revitalisering van Spoorlanden. Hij is lid van het bouwteam. Heeft u een vraag over de uitvoering? Neem contact op met Remko.

Remko Schultz
Telefoon: 06-31027926
E-mail: r.schultz@kampen.nl 

Beheer en onderhoud Spoorlanden-Zendijk

Op de website van de beheerorganisatie (https://spoorlanden-zendijk.nl) leest u wat zij zoal doet. Heeft u een vraag over het beheer en onderhoud op Spoorlanden-Zendijk? Neem contact op met de beheerorganisatie.

Beheerorganisatie Spoorlanden-Zendijk
E-mail: info@spoorlanden-zendijk.nl

Algemeen / Transformatie Kop van Spoorlanden

Voor vragen over de transformatie van de Kop van Spoorlanden kunt u contact opnemen met Elisabeth Ekker, projectleider bij gemeente Kampen. U kunt bij Elisabeth ook terecht voor overkoepelende vragen over de revitalisering van Spoorlanden.

Elisabeth Ekker
Telefoon: 06-30036319
E-mail: e.ekker@kampen.nl