housing-forms iconSonnenbergkwartier

Het Sonnenbergkwartier in IJsselmuiden is het terrein tussen de Oosterlandenweg, Kerkepad en Oosterholtseweg en de voorzieningen aan Laanzicht. Het plan is om hier appartementen, grondgebonden woningen en een kerk te realiseren.

Wat ging vooraf?

In 2012 kreeg IJsselmuiden het Kulturhus Sonnenburgh. Dit was de start van het uitbreiden van dit centraal in IJsselmuiden gelegen gebied. Denk aan woningen, een school, een bibliotheek, een gezondheidscentrum, ruimte voor Algemeen Sociaal Cultureel Werk en een kinderdagverblijf. In 2017/2018 kwamen er woningen aan de noordkant van de Oosterlandenweg (op de voormalige locatie van tuincentrum Koster). In oktober 2021 sloot de gemeente een koopovereenkomst af met de Hersteld Hervormde Gemeente. Zij wil in het Sonnenbergkwartier een kerk bouwen met 650 zitplaatsen. Na de sloop van de hallen van de voormalige manege in 2020 startte de gemeente samen met projectontwikkelaar Loostad Vastgoedontwikkeling B.V. en woningbouwcorporatie Beter Wonen met de gebiedsontwikkeling van het Sonnenbergkwartier.

Gebiedsontwikkeling Sonnenbergkwartier

Door het dorpse karakter is het Sonnenbergkwartier geschikt voor appartementen en grondgebonden woningen. Het is de bedoeling om hier 16 sociale huurappartementen, 27 koopappartementen en 4 twee-onder-een-kap woningen te bouwen. Ook staan er voldoende parkeerplaatsen in het plan. Verder is er aandacht voor zaken als een groene leefomgeving, veiligheid, bereikbaarheid en het goed opvangen en afvoeren van water. Binnen de gebiedsontwikkeling van het Sonnenbergkwartier houden we rekening met de bouw van een kerk voor en door de Hersteld Hervormde Gemeente.

Vastgesteld bestemmingsplan en beroep erop ingesteld

In januari 2023 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast. Het bestemmingsplan ligt op dit moment ter beoordeling bij de Raad van State. De officiële start van de bouwactiviteiten is afhankelijk van de inhoud van de uitspraak.

Voorbelasten grond en veiligheid

Ondanks het bezwaar op het bestemmingsplan wordt het bouwrijp maken van het gebied voorbereid. Tot het moment dat de rechter duidelijkheid geeft over het vervolg worden er geen bouwactiviteiten verricht. Voor het bouwrijp maken moet het terrein worden voorbelast. De voorbelasting bestaat uit zand, welke wordt afgedekt met een laag grond. Deze laag grond wordt ingezaaid met gras om verstuiven van de grond tegen te gaan. Voor het aanvoeren van het zand en grond zullen veel vrachtbewegingen zijn. Hierdoor kan overlast worden ervaren van het vrachtverkeer dat af en aan rijdt. Omwonenden worden hierbij betrokken.

Laatste nieuws

Meer nieuws over de laatste stand van zaken rondom de voortgang en ontwikkelingen van het Sonnenbergkwartier leest u in de nieuwsbrief Nieuwsbrief april 2023 Sonnenbergkwartier.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

© 2023 Gemeente Kampen