housing-forms iconSonnenbergkwartier

Het Sonnenbergkwartier in IJsselmuiden beslaat het terrein tussen de Oosterlandenweg, Kerkepad en Oosterholtseweg en de voorzieningen aan Laanzicht. Het plan is om hier appartementen, grondgebonden woningen en een kerk te realiseren.

Wat ging vooraf?

De realisatie van het Kulturhus Sonnenburgh in IJsselmuiden in 2012 markeert de start van het uitbreiden van dit centraal in IJsselmuiden gelegen gebied met woningen en een voorzieningencluster waaronder een school, een bibliotheek, een gezondheidscentrum, ruimte voor Algemeen Sociaal Cultureel Werk en een kinderdagverblijf. In 2017/2018 is aan de noordkant van de Oosterlandenweg woningbouw gerealiseerd op de voormalige locatie van tuincentrum Koster. In oktober 2021 sloot de gemeente een koopovereenkomst af met de Hersteld Hervormde Gemeente. Zij wil in het Sonnenbergkwartier een kerk bouwen met 650 zitplaatsen. Na de sloop van de hallen van de voormalige manege in 2020 is de gemeente samen met projectontwikkelaar Loostad Vastgoedontwikkeling B.V. en woningbouwcorporatie Beter Wonen gestart met de gebiedsontwikkeling van het Sonnenbergkwartier.

Gebiedsontwikkeling Sonnenbergkwartier

Door het dorpse karakter is het Sonnenbergkwartier geschikt voor appartementen en grondgebonden woningen. Het is de bedoeling om hier 16 sociale huurappartementen, 27 koopappartementen en 4 twee-onder-een-kap woningen te bouwen. Naast de bouw van woningen maakt ook het realiseren van voldoende parkeerplaatsen maakt onderdeel uit van de plannen. Ook is er aandacht voor zaken als een groene leefomgeving, veiligheid, bereikbaarheid en het goed opvangen en afvoeren van water. Binnen de gebiedsontwikkeling van het Sonnenbergkwartier wordt ook rekening gehouden met de bouw van een kerk voor en door de Hersteld Hervormde Gemeente.

Stedenbouwkundig ontwerp

Op 16 december 2021 stelde de gemeenteraad het stedenbouwkundig ontwerp voor het Sonnenbergkwartier vast. In de maanden voorafgaand aan dit raadsbesluit is uitgebreid gesproken met omwonenden, belangstellenden en de raad. De informatiebijeenkomst over het stedenbouwkundig ontwerp op 8 juli 2021 werd met circa 65 personen goed bezocht. Daarnaast maakten circa 50 mensen gebruik van de mogelijkheid om online kennis te nemen van en te reageren op het ontwerp.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Het stedenbouwkundig ontwerp is inmiddels vertaald in een ontwerpbestemmingsplan en een ontwerpbeeldkwaliteitsplan. In het eerste document staan de gebruiks- en de bouwmogelijkheden beschreven. In het tweede de richtlijnen voor de vormgeving van de bebouwing en de inrichting van de ruimte. Op 6 juli 2022 konden omwonenden en overige geïnteresseerden tijdens een inloopbijeenkomst in Kulturhus Sonnenburgh vragen stellen en in gesprek gaan over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier