luchtfoto gebied Schans-Buitenwacht

Schans-Buitenwacht

Het gebied Schans-Buitenwacht is een prominente plek in de gemeente Kampen: direct naast de stadsbrug die IJsselmuiden met de binnenstad van Kampen verbindt. Samen met inwoners en bedrijven ontwikkelt de gemeente het gebied, zodat het een nóg aantrekkelijker locatie wordt voor inwoners, bedrijven en bezoekers.

De plek kent een rijke geschiedenis. Hier lag in de 16e en 17e eeuw een schans waarmee vijanden werden tegengehouden. Tegenwoordig is het de aankomstplek van de trein uit Zwolle en vormt het de entree naar IJsselmuiden én de historische binnenstad van Kampen. Het tweede deel van de naam van het gebied verwijst naar de in 2010 afgebrande uitgaansgelegenheid Buitenwacht die op deze plek stond.

Onderdelen plan

In 2021 zijn er in het gebied wadi’s aangelegd die een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van wateroverlast. Vanaf 2023 gaan we aan de slag met het herstellen van de contouren van de voormalige schans, het realiseren van een groen verblijfsgebied en een stalling voor 1.400 fietsen in de vorm van een bastion. Het aantal parkeerplaatsen voor motorvoertuigen bedraagt 330. Ook wordt ruimte gereserveerd voor een nieuwe locatie van snackbar Timmer. Om hinder voor de omgeving te beperken, wordt het onderhoud van de Burgemeester van Engelenweg en het Stationsplein meegenomen tijdens de uitvoering van het project Schans-Buitenwacht.

Ontwerpuitgangspunten

 • een hoge kwaliteit van de openbare ruimte
 • de contouren van de voormalige schans op enigerlei wijze terugbrengen in het ontwerp
 • zichtlijnen naar de historische binnenstad respecteren
 • een goede verbinding naar de hoofdentree van het stationsgebouw
 • verbinding met de IJsseloever

Betrekken van de omgeving

In 2018 en 2019 dachten omwonenden en belanghebbenden actief mee met de plannen voor het herontwikkelen van het gebied. Meerdere interactieve ontwerpateliers resulteerden destijds in een voorlopig ontwerp. Met het oog op de bezuinigingen besloot de gemeenteraad in 2019 om de voorbereidingen tijdelijk stop te zetten. Omdat het huishoudboekje van de gemeente weer op orde is, heeft de gemeenteraad eind 2021 aangegeven de plannen voor Schans-Buitenwacht zo snel mogelijk te willen uitvoeren. Het voorlopig ontwerp uit 2019 geldt hierbij als vertrekpunt.

Inloopbijeenkomst 26 september 2022

Op maandagavond 26 september kunt u zich bij laten praten en met vertegenwoordigers van de gemeente in gesprek gaan over de uitgangspunten, de globale planning, het voorlopig ontwerp en de totstandkoming van dit ontwerp. Uiteraard kunt u ook vragen stellen over zaken als verkeer, parkeren, bereikbaarheid, uitgevoerde onderzoeken, milieu, maatregelen met het oog op klimaatverandering en is er ook ruimte voor het delen van eventuele zorgen. Veel zaken in het voorlopig ontwerp staan naar aanleiding van eerdere participatiebijeenkomsten in 2018 en 2019 al vast. We gaan tijdens de inloopbijeenkomst graag met u in gesprek welke faciliteiten u van belang vindt om terug te zien in het groene verblijfsgebied. Denk daarbij aan spelaanleidingen, bankjes en dergelijke.

U bent 26 september van harte welkom tussen 19.00 en 20.30 uur in het stationsgebouw aan het Stationsplein 1 in Kampen. Aanmelden is niet nodig. U kunt binnenlopen op het moment dat het u het beste uitkomt.

Globale planning

Op dit moment is nog geen exacte planning bekend. Vooralsnog gaan we uit van onderstaande globale planning:

 • november 2022: beeldkwaliteitsplan gereed
 • december 2022: definitief ontwerp gereed
 • eerste kwartaal 2023: aanvraag omgevingsvergunning
 • zomer 2023: start uitvoering
 • najaar 2023: start bouw fietsenstalling en snackbar Timmer
 • voorjaar 2024: bouw fietsenstalling en snackbar Timmer gereed
 • zomer 2024: afronden grondwerk, schans, paden en groen verblijfsgebied
 • winter 2024: oplevering

Blijf op de hoogte

Wilt u via een digitale nieuwsbrief op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het gebied Schans-Buitenwacht en een uitnodiging ontvangen voor bijeenkomsten? Stuur dan een e-mail met uw naam, adres en e-mailadres naar schans-buitenwacht@kampen.nl.

Contact met de gemeente

U kunt online een afspraak maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier