Schade aan fiets- en wandelroutes melden

In het de gemeente Kampen kunnen inwoners en bezoekers gebruik maken van een uitgebreid netwerk met fiets- en wandelroutes. Om een goed en betrouwbaar netwerk aan te kunnen bieden, is het belangrijk dat u schade op tijd meldt.

Het onderhoud van het netwerk wordt uitgevoerd door MarketingOost Routenetwerken. Om goed onderhoud uit te kunnen voeren, is MarketingOost Routenetwerken onder meer afhankelijk van meldingen van fietsers en wandelaars. Bijvoorbeeld als een routepaaltje is omgevallen of als een informatiepaneel is beschadigd.

Ontdekt u schade aan fietsroutes of wandelroutes in de gemeente Kampen of op andere locaties in het netwerk, dan kunt u dit doorgeven via het landelijke Meldpunt routes.