Samen verbeteren we de Flevowijk

Goed nieuws voor de inwoners van de Flevowijk. De komende tijd gaan gemeente Kampen en deltaWonen er samen voor zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de Flevowijk worden verbeterd. Hoe? Door allereerst een wijkvisie te schrijven waarin de gewenste stappen helder staan omschreven. Vervolgens gaan we echt aan de slag om de Flevowijk op verschillende manieren groen en gezond te maken. En daar kunt u bij helpen. We zetten het voor u op een rij.

De Flevowijk over 20 jaar

Samen met woningcorporatie deltaWonen schrijft gemeente Kampen een toekomstvisie voor de Flevowijk. In deze visie zetten we de wensen op het gebied van de kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid in de wijk op een rij. We kijken hoe we de aanwezige kwaliteit kunnen behouden en hoe we zaken die u als bewoner als slechter ervaart kunnen verbeteren. Kortom, in de wijkvisie omschrijven we hoe de Flevowijk er over 10 of 20 jaar uit moet zien.

Praat mee tijdens de wijkbijeenkomsten

Voor het uitwerken van zo’n toekomstvisie voor de wijk zijn we natuurlijk ook benieuwd naar uw inbreng als inwoner van de Flevowijk of betrokkene bij de wijk. U weet namelijk als geen ander wat er in de wijk verbeterd kan worden. Daarom zijn er  op 25 mei en 5 juli wijkbijeenkomsten geweest, waar we veel informatie hebben opgehaald. Het proces is toegelicht en de uitkomsten van de eerste analyse hebben we samen met u besproken en aangescherpt. Ook hebben we verschillende toekomstbeelden voor de Flevowijk met elkaar besproken.

Vanaf 1 september tot 19 september vragen we via Swipocratie nog meer input voor de toekomstvisie. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk mensen mee te laten denken, praten en dromen over de toekomst van de Flevowijk.

Op 21 september organiseren we de derde  wijkbijeenkomst waarin we weer een stap verder zijn. We delen met u de resultaten uit de eerdere wijkbijeenkomsten, de resultaten uit de Swipocratie en presenteren de eerste versie van de toekomstvisie. Wij zijn erg benieuwd wat u van de visie vindt. De bijeenkomst is om 19.00 uur in de kerk ‘Open Hof’. Voor opgave of meer informatie kunt u mailen naar flevowijk@kampen.nl. We zijn erg benieuwd naar uw reactie op de resultaten en de toekomstvisie voor de Flevowijk.

Pilotproject ‘Groene en gezonde Flevowijk’

De wijkvisie is stap één. Daarnaast gaat in de Flevowijk ook de pilot ‘Groene en gezonde Flevowijk’ van start. Met deze pilot willen we groene plekken zo inrichten dat u als inwoner wordt uitgenodigd om te bewegen, te ontspannen, te spelen en elkaar te ontmoeten. Want dat is de kracht van een groene buurt. Belangrijk hierbij is dat de plekken en inrichting aansluiten op uw behoefte als wijkbewoner en dat u meedenkt over de uitvoering van de inrichting.

We starten met een buurtverkenning en het betrekken van organisaties en initiatieven die er al zijn en doen dit, samen met de wijkvisie, onder andere tijdens de wijkbijeenkomsten. Zo worden de bestaande groensituatie, bestaande activiteiten, initiatieven, en organisaties zoals scholen, verenigingen en ondernemers in de Flevowijk in kaart gebracht en worden vervolgstappen gepland.

Samen met de buurt halen we ideeën en wensen op voor vergroening en voor activiteiten die ontmoeten, spelen, (mentale en fysieke) gezondheid, bewegen en natuurbeleving promoten. Alle opbrengsten worden uitgewerkt in een ontwerp en in een uitvoeringsagenda. Hiermee gaan we opnieuw de buurt in, om te inventariseren waar bewoners aan mee willen werken en welke activiteiten georganiseerd kunnen worden. Daarna worden de meest haalbare initiatieven uitgevoerd en dat doen we samen met de wijkbewoners.

Praat mee over de speelterreinen

Als de pilot ‘Groene en gezonde Flevowijk’ van start gaat, willen we meteen ook kijken wat er met de speelterreinen in de wijk moet gebeuren. Kampen is een groene gemeente met veel speelveldjes en speeltoestellen. Maar ook op straat en in het groen kunnen kinderen op steeds meer plaatsen buiten spelen. Daarom willen we van u graag weten of het aantal speelterreinen misschien omlaag kan, zodat we de openbare ruimtes voor andere activiteiten kunnen inrichten. Wilt u meer informatie hierover, kijk dan op www.kampen.nl/speelterreinen. Hier vindt u ook een video die laat zien hoe de buitenruimte ingericht kan worden.

Samen vervolgstappen zetten

Er komt dus een wijkvisie, het pilotproject ‘Groene en gezonde Flevowijk’ gaat van start en we gaan kijken wat er met de speelterreinen in de wijk moet gebeuren. Daarnaast willen we een overzicht maken van organisaties die in de buurt actief zijn en activiteiten en initiatieven die zijn ontwikkeld. Samen met de buurt gaan we ideeën en wensen verzamelen op het gebied van vergroening, activiteiten, gezondheid, bewegen en natuurbeleving. Vervolgens kijken we hoe we deze ideeën en wensen kunnen realiseren en welke bewoners mee willen helpen om deze activiteiten te organiseren. Ten slotte gaan we de plannen samen realiseren.

Informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over de ontwikkelingen in de Flevowijk? Of wilt u een uitnodiging ontvangen voor de vervolgbijeenkomsten? Stuur dan een e-mail naar flevowijk@kampen.nl.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier