payment iconRioolheffing betalen

Gebruikers van woningen en bedrijven betalen rioolheffing. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

Beschrijving

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. Gebruikers van woningen en bedrijven moeten deze belasting betalen.

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
  • de afvoer van bijvoorbeeld regen
  • het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen

Voorwaarden

Verhuist u binnen het belastingjaar naar een andere gemeente? U betaalt dan geen rioolheffing over de rest van het jaar.

Informatie over kwijtschelding vindt u op de pagina Kwijtschelding belastingen en heffingen.

Kosten

De rioolheffing voor onroerende zaken is € 127,20 per perceel. Voor onroerende zaken die niet hoofdzakelijk als woning worden gebruikt is de rioolheffing 0,068% van de WOZ-waarde. Op belasting.kampen.nl kunt u uw aanslag inzien. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

(tarieven 2023)

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U kunt uw bezwaar sturen naar de gemeente Kampen. Dit kan ook via belasting.kampen.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Contact

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar heffing@kampen.nl.

Wet en regelgeving

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Kampen