Rioolheffing betalen

Gebruikers van woningen en bedrijven betalen rioolheffing. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

Beschrijving

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. Gebruikers van woningen en bedrijven betalen deze belasting.

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • het inzamelen en afvoeren van afvalwater
  • het afvoeren van bijvoorbeeld regen
  • het onderhouden van het riool en bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen

Voorwaarden

Verhuist u binnen het belastingjaar naar een andere gemeente? U betaalt dan geen rioolheffing over de rest van het jaar.

Informatie over kwijtschelding vindt u op de pagina Kwijtschelding belastingen en heffingen.

Kosten

De rioolheffing voor onroerende zaken is € 127,20 per perceel. Voor onroerende zaken die niet hoofdzakelijk als woning worden gebruikt is de rioolheffing 0,0663% van de WOZ-waarde. Op belasting.kampen.nlexterne-link-icoon kunt u uw aanslag inzien. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

(tarieven 2024)

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U kunt uw bezwaar sturen naar de gemeente Kampen. Dit kan ook via belasting.kampen.nlexterne-link-icoon. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Contact

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar heffing@kampen.nl.

Wet en regelgeving