Revitalisering Spoorlanden

Bedrijventerrein Spoorlanden ligt in IJsselmuiden in de gemeente Kampen. Het bedrijventerrein beslaat ruim 35 hectare. Op Spoorlanden is een diversiteit aan grote en kleine bedrijven gehuisvest, variërend van transportbedrijven tot groothandel en van schoorsteentechniek tot de bouw van muziekinstrumenten.

Revitalisering

De afgelopen jaren is door ondernemers en gemeente Kampen geïnvesteerd in de revitalisering van bedrijventerrein Spoorlanden. De gemeente pakt nu samen met ondernemers op Spoorlanden het laatste deel van de revitalisering aan. Hierin staat het openbaar gebied centraal. Door hier meer eenheid en structuur in aan te brengen, wordt de uitstraling van het bedrijventerrein verbeterd. Het bedrijventerrein krijgt ook een groener karakter. Dit gaat hittestress tegen én verbetert tegelijkertijd de uitstraling van het bedrijventerrein.

Uitvoering in fases

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Het eerste deel van de Spoorstraat is gereed. Hetzelfde geldt voor de Spoordwarsstraat en het Kraton. 

In 2023 staat de uitvoering van de Ondernemersstraat en het oostelijke deel van de Spoorstraat op de planning. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. 

Tot slot wordt in 2024 de Kop van Spoorlanden (De Hoge Bomen en het meest noordwestelijke deel van de Spoorstraat) uitgevoerd.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden aan bedrijventerrein Spoorlanden staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Dat geldt ook voor werkzaamheden aan de Spoordwarsstraat en de Kraton. Zo wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van gerecycled asfalt waarin gewonnen dakleer is verwerkt. Daarnaast houdt het bouwteam Spoorlanden rekening met waar de materialen die ze gebruiken vandaan komen. Er wordt zoveel mogelijk lokaal ingekocht.

Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van bedrijventerrein Spoorlanden-Zendijk wordt gecoördineerd door een stichting, zie https://spoorlanden-zendijk.nlexterne-link-icoon.

Transformatie Kop van Spoorlanden

Voor de ontwikkeling van de Kop van Spoorlanden wordt een apart traject doorlopen om te komen tot een ontwikkelvisie. In de Kop van Spoorlanden heeft de gemeente naast het openbare gebied geen gronden in bezit. Dit houdt in dat het initiatief bij de grondeigenaren ligt. De gemeente wil de eigenaren helpen bij het ontwikkelen van de visie op voorwaarde dat zij zich organiseren in een werkgroep en mandaat hebben om besluiten te nemen, anders gezegd een vorm van parkmanagement inrichten. Op dit moment wordt de haalbaarheid hiervan onderzocht. 

Contact

Revitalisering Spoorlanden

Namens de gemeente Kampen is Remko Schultz verantwoordelijk voor de uitvoering van de revitalisering van Spoorlanden. Hij is lid van het bouwteam. Heeft u een vraag over de uitvoering? Neem contact op met Remko.

Remko Schultz
Telefoon: 06-31027926
E-mail: r.schultz@kampen.nl

Beheer en onderhoud Spoorlanden-Zendijk

Op de website van de beheerorganisatie (https://spoorlanden-zendijk.nlexterne-link-icoon) leest u wat zij zoal doet. Heeft u een vraag over het beheer en onderhoud op Spoorlanden-Zendijk? Neem contact op met de beheerorganisatie.

Beheerorganisatie Spoorlanden-Zendijk
E-mail: info@spoorlanden-zendijk.nl

Algemeen / Transformatie Kop van Spoorlanden

Voor vragen over de transformatie van de Kop van Spoorlanden kunt u contact opnemen met Julian Aarten, projectleider bij gemeente Kampen. U kunt bij Julian ook terecht voor overkoepelende vragen over de revitalisering van Spoorlanden.

Julian Aarten
E-mail: j.aarten@kampen.nl