Parkeerplan

De gemeenteraad heeft 18 januari 2024 het Parkeerplan binnenstad Kampen 2024 vastgesteld. In dit plan staan maatregelen om de binnenstad van Kampen ook in de toekomst gastvrij en bereikbaar te houden. Daarmee werken we aan een aantrekkelijke binnenstad voor bewoners, ondernemers én bezoekers.

De binnenstad wordt een plek waar de auto te gast is en waar fietsers en voetgangers meer de ruimte krijgen. We willen in de binnenstad voldoende ruimte bieden voor parkeren door bewoners, bezoekers die niet op de fiets kunnen en kort parkeren voor bezoekers. Mensen die langer willen parkeren, stimuleren we om gebruik te maken van parkeermagneten. Dit zijn parkeerplaatsen aan de randen van de stad.

Uitbreiding parkeerplaatsen en parkeerinformatie

Rond de binnenstad worden de komende jaren extra parkeerplaatsen aangelegd en er komen verwijsborden waarop te zien is hoeveel parkeerplaatsen er beschikbaar zijn. De tijden voor betaald parkeren en voor vergunninghouders breiden we vanaf 2025 uit. Dit is gekoppeld aan voldoende handhaving. Door de maatregelen krijgen bewoners van de binnenstad meer ruimte en is er naar verwachting minder zoekverkeer.

Voorzieningen voor fietsers en aantrekkelijke looproutes

We gaan investeren in voorzieningen voor fietsers. Daardoor wordt het aantrekkelijker om met de fiets naar de stad te komen. En we investeren in aantrekkelijke en veilige looproutes vanaf de parkeerplaatsen naar de binnenstad. De plannen worden in 2024 verder uitgewerkt en uitgevoerd in de jaren daarna.

Het plan is gemaakt samen met vertegenwoordigers uit de binnenstad, waaronder de wijkvereniging, binnenstadondernemers, de gezamenlijke kerken, vastgoedeigenaren en culturele instellingen. Alle maatregelen samen dragen bij aan een gastvrije en aantrekkelijke binnenstad. 

Parkeerplan met alle maatregelen

Wilt u weten wat er de komende jaren gaat veranderen? Het plan met alle maatregelen is hieronder te downloaden.