Overtreding regels melden

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

Beschrijving

U kunt de gemeente vragen om de regels te handhaven. Bijvoorbeeld bij:

 • illegale stort van afval
 • bodem die is vervuild
 • stankoverlast
 • geluidsoverlast
 • ongewenste reclame (buiten)
 • bouwen zonder vergunning
 • illegale verhuur of ander verkeerd gebruik van gebouwen

U doet dan een handhavingsverzoek. Daarna kijkt de gemeente of de regels worden overtreden. Als dat zo is, kan de gemeente maatregelen nemen tegen het bedrijf of de particulier die de regels overtreedt.

Overlast of klachten kunt u melden bij de gemeente. U kunt het ook melden als ergens illegaal gebouwd wordt.

Ervaart u ernstige milieuoverlast, waarvan de melding niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag dan kunt u dit doorgeven aan het regionale Meldpunt Milieu, telefoonnummer 0570-568007 (buiten kantoortijden). U kunt milieuoverlast ook digitaal meldenexterne-link-icoon bij Omgevingsdienst IJsselland.

Horecaoverlast en overlast van evenementen moet u direct melden bij de politie of gemeente.

Aanvragen

Zo dient u een handhavingsverzoek in:

 • U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.
  • U geeft door:
  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
  • een duidelijke omschrijving van de overtreding
  • eventuele foto’s of tekeningen

Een handhavingsverzoek moet u schriftelijk doen. Onderteken het handhavingsverzoek en stuur uw verzoek naar:

Gemeente Kampen
Afdeling Fysieke leefomgeving, onderdeel handhaving
Postbus 5009
8260 GA Kampen

Voorwaarden

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de regels. Dat betekent dat het handhavingsverzoek gaat over iets dat direct invloed heeft op u of uw directe leefomgeving.

Heeft u geen rechtstreeks belang? Dan kunt u een melding openbare ruimte doen.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw handhavingsverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen over het indienen van een handhavingsverzoek? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 3) of per e-mail: tenh@kampen.nl.

Wet en regelgeving