Overlast zorgwoningen melden

Soms ontstaat er overlast rond zorgwoningen. Ook ontstaan er soms zonder toestemming nieuwe zorgwoningen. U kunt dit melden bij het Meldpunt Overlast Zorgwoningen.

Beschrijving

In de gemeente Kampen neemt het aantal zorgwoningen sterk toe. De gemeente wil deze toename stoppen. In deze zorgwoningen worden steeds vaker cliënten van buiten de gemeente gehuisvest. Ook veroorzaken bewoners van deze zorgwoningen soms ernstige overlast. Overlast en zorgwoningen zonder toestemming kunt u melden bij het Meldpunt Overlast Zorgwoningen. Dit meldpunt is ingesteld door de gemeente en de politie.

Overlast melden

Ervaart u overlast van zorgwoningen of cliënten? Stuur dan een e-mail naar: overlastzorgwoningen@kampen.nl

Op werkdagen wordt binnen 24 uur gereageerd op uw melding. Uw melding helpt bij het inzichtelijk krijgen van de problematiek en waar de problemen zich voordoen. Door wet- en regelgeving is het niet altijd mogelijk om de overlast direct en definitief aan te pakken, maar uw melding is erg belangrijk.

Ook als u denkt dat er een nieuwe zorgwoning wordt ingericht, vragen wij u om dit via het meldpunt te melden.

Direct politie nodig?

Is direct inzet van de politie nodig? De politie is voor overlastmeldingen 24 uur per dag bereikbaar.

Heeft het spoed? Bel 112.

Voor overige meldingen kunt u de politie bereiken via telefoonnummer 0900-8844.