Oude kleding inleveren

Oude kleding en schoenen worden hergebruikt. Daarom worden ze apart ingezameld. Breng uw oude kleding en schoenen naar een kringloopwinkel of container voor textiel.

Beschrijving

Oude kleding, schoenen en ander textiel kunnen prima worden hergebruikt. Soms wordt het door een goede doeleninstelling of vereniging huis-aan-huis opgehaald. U kunt textiel ook zelf naar een speciale container voor textielinzameling brengen (bij supermarkten).

Voorwaarden

Het gaat om bijna alle soorten textiel (ook kapot en versleten), als het maar redelijk schoon is. Ook gordijnen, lappen, lakens en knuffels kunt u inleveren. Verpak kleding en schoenen in een plastic zak en maak deze goed dicht, zodat er geen vocht bij kan komen.

Wat mag u niet inleveren:

 • nat en met olie of verf vervuild textiel
 • dekbedden
 • kussens
 • matrassen
 • matten
 • vloerbedekking
 • schaatsen en klompen
 • bollen wol en garens

Contact

In de gemeente Kampen zamelen de volgende organisaties textiel in:

 • Kringloop Kampen haalt textiel aan huis op. U kunt het ook zelf naar Kringloop Kampen brengen.
 • Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost (VPGO) haalt 1 keer per jaar in het najaar huis-aan-huis textiel op.
 • Van Leger des Heils ReShare staan verzamelcontainers bij supermarkten. Leger des Heils Reshare haalt 1 keer per jaar (voorjaar) huis-aan-huis textiel op.
 • Van DMWReco staan verzamelcontainers bij supermarkten.

Meer informatie