Opvang Oekraïners

Gemeente Kampen krijgt veel vragen over de situatie in Oekraïne. Hier leest u meer over de opvang van vluchtelingen en het geven van hulp. 

Gemeentelijke opvang Oekraïners (GOO)

In tegenstelling tot andere gemeenten binnen regio IJsselland kende Kampen nog geen gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïners. Het college van burgemeester en wethouders liet uitvoerig onderzoeken waar groepen vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen zouden kunnen worden. Het college heeft de beoogde locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Parallelweg in IJsselmuiden hiervoor aangewezen.  De gemeentelijke opvang Oekraïners is sinds februari 2023 volledig geopend

Zo ziet de gemeentelijke opvang Oekraïners aan de Parallelweg eruit

De opvanglocatie bestaat uit 3 blokken van 12 woningen. Alle woningen hebben een sanitaire voorziening, een keuken, een woonkamer en 4 slaapkamers. In totaal kunnen hier maximaal 180 ontheemden opgevangen worden. De ontheemden blijven hier tijdelijk. De opvanglocatie is voor 1 jaar beschikbaar.

De tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïners aan de Parallelweg bestaat uit 3 blokken van 12 woningen.

Bekostiging

De gemeente ontvangt een vergoeding van het Rijk voor de opvang van Oekraïners in een gemeentelijke opvang. Het kabinet bekostigt ook de (sociale) exploitatie van de vluchtelingenopvang.

Publiek-private samenwerking (PPS)

Het is uniek in Nederland: de manier waarop Oekraïners in de gemeente Kampen worden opgevangen. De kerken organiseerden namelijk ruim 30 kleine opvanglocaties. Ongeveer 240 Oekraïners verblijven hier. De kerken werken nauw samen met de lokale overheid. Mensen van de Dorpskerk, De Hoeksteen en de gemeente Kampen weten elkaar goed te vinden en vullen elkaar aan. Samen zorgen wij dat alles goed geregeld is voor de ontheemden. Dit is de kracht van de Kamper samenleving.

Particuliere opvang Oekraïners (POO)

Een aantal mensen in de gemeente Kampen vangt Oekraïners in eigen huis op. Dat gebeurt vanuit een warm hart. En alle hulp helpt. Toch gaat de voorkeur uit naar centrale opvanglocaties. Daar vinden mensen steun bij elkaar en zijn goede voorzieningen centraal te organiseren. Wilt u alsnog meer weten over het beschikbaar stellen van uw woning voor vluchtelingen? Kijk dan op de website van RefugeeHomeNLexterne-link-icoon.

Nieuwsbrief ontheemden

In de Nieuwsbrief Ontheemden staat informatie over hulp aan ontheemden in gemeente Kampen. Wilt u de nieuwsbrief automatisch in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mail naar ontheemden@kampen.nl. De eerder verschenen nieuwsbrieven kunt u hieronder teruglezen. 

Hieronder staan de eerder verschenen nieuwsbrieven over de hulp aan ontheemden in de gemeente Kampen.

Wilt u de nieuwsbrief automatisch in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een e-mail naar ontheemden@kampen.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Mail dan naar ontheemden@kampen.nl. Tijdens kantooruren beantwoorden we uw vraag zo snel mogelijk.