document iconOptreden op straat

Beschrijving

U heeft geen toestemming nodig om te mogen optreden als straatartiest op de openbare weg.

Voorwaarden

U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • iedere 15 minuten moet u minimaal 200 meter verplaatsen
  • wanneer ondernemers en omwonenden hinder ondervinden moet u direct passende maatregelen nemen.

Deze voorwaarden gelden niet tijdens een evenement. Als u tijdens een evenement muziek wilt spelen op een draaiorgel moet u vooraf contact opnemen met de organisator van het evenement.

Wet en regelgeving