Ontwikkeling nieuwe zwemlocaties

In de zomer is er bij inwoners steeds meer behoefte aan recreatie op en langs het water. Veilig zwemmen kan niet overal. Wij hebben daarom onderzocht welke plekken in onze gemeente geschikt zijn. De Zuiderwaardkolk en de Bosjessteegkolk in IJsselmuiden bieden hiervoor veel kansen. We willen deze plekken daarom beter inrichten, zodat het fijn is om hier te recreëren en te zwemmen.

De Zuiderwaardkolk en Bosjessteegkolk worden nu ook gebruikt voor recreatie. Er zijn alleen weinig voorzieningen en zwemmen is niet mogelijk of toegestaan. Voordat we aan de slag gaan, horen we graag wat inwoners belangrijk vinden. Bij de plannen betrekken we bijvoorbeeld ook jongeren, hengelsportvereniging Ons vermaak en duikclub De Oester. Zo werken we samen aan nieuwe recreatiemogelijkheden in de gemeente Kampen.

Denk mee met de plannen

Tijdens de dorpsavond in IJsselmuiden op 20 november 2023 was er een eerste moment om mee te denken over de plannen. Dit heeft al waardevolle informatie opgeleverd. Er werd gevraagd om duidelijke regels om de verschillende activiteiten in het gebied te scheiden, zoals zwemmen, vissen en wandelen. Ook parkeren, veiligheid en overlast zijn belangrijke aandachtspunten. Daarnaast werden sanitaire voorzieningen en sport- en spelmogelijkheden als wensen genoemd.

Vragenlijst

Om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van inwoners kon tot 2 april 2024 een korte vragenlijst worden ingevuld. Er was een aparte vragenlijst voor jongeren en volwassenen.

Voorlopige ontwerpen

We maakten met de wensen uit de vragenlijst voorlopige ontwerpen voor beide zwemlocaties. Bent u benieuwd hoe de zwemlocaties eruit komen te zien en welke voorzieningen er komen? 

Tot 1 juli kon u de ontwerpen ook online bekijken en hierop reageren.

Zwemwater

De provincie bepaalt of een plek officieel zwemwater is. Daarbij controleert de provincie of zwemwater schoon en veilig is. Na de inrichting controleert de provincie 2 jaar lang of de nieuwe locaties aan de eisen voldoen. Op basis daarvan kunnen de locaties als officieel zwemwater worden aangewezen.

Voorbereiding Zuiderwaardkolk door provincie

De provincie Overijssel legt bij de Zuiderwaardkolk een waterberging aan. Dit gebeurt in maart 2024. Hierdoor is er meer ruimte om water in het gebied op te vangen. Bij de aanleg houdt de provincie al rekening met de mogelijkheden voor recreatie en zwemmen. Daardoor loopt de bodem aan de rand straks bijvoorbeeld geleidelijk af en is deze plek beter geschikt om te zwemmen.

Ontwerp van de locaties

Ontwerp- en adviesbureau Speelplan helpt de gemeente Kampen bij dit project. Op basis van gesprekken met inwoners en de resultaten van de enquêtes maken zij een ontwerp voor de zwemlocaties.

Veelgestelde vragen

Op beide locaties komt een strandje met een ligweide. Ook komen er basisvoorzieningen, zoals afvalbakken, bankjes en fietsenstallingen. Welke voorzieningen er nog meer komen, dat wordt duidelijk als het ontwerp van de zwemlocaties klaar is. Hierbij houden we rekening met de reacties en wensen van inwoners.

Er komt op beide locaties een ballenlijn in het water. Veilig zwemmen is mogelijk als u binnen de ballenlijn blijft. Tot aan de ballenlijn loopt de bodem straks geleidelijk af naar 1,2 meter diepte. Buiten de ballenlijn is zwemmen niet veilig, omdat de diepte daar onverwacht kan verschillen. 

Er is onderzoek gedaan naar mogelijke zwemlocaties in de gemeente Kampen. Uit dit onderzoek kwamen 4 mogelijke locaties. Op 2 van deze locaties (Gat van Seveningen en Reevediep) kan de waterkwaliteit niet gecontroleerd worden, omdat daar sprake is van doorstromend water. Dat is bij de Zuiderwaardkolk en Bosjessteegkolk niet het geval. Hier kan de waterkwaliteit wel worden gecontroleerd volgens de regels van de provincie Overijssel.

We verwachten dat het voorlopige ontwerp voor beide locaties in juni 2024 klaar is. Nadat de ontwerpen definitief zijn vastgesteld, kunnen de locaties worden ingericht.

De provincie controleert volgens vaste regels of een locatie geschikt is als zwemwater. Dit staat in het protocol ‘Aanwijzen en afvoeren van zwemlocaties’. Omdat beide locaties nog moeten worden ingericht en niet als zwemwater worden gebruikt, kan de provincie nog niet beoordelen of de locaties aan de eisen voldoen. De provincie heeft wel aangegeven dat de locaties veel kansen bieden. Na de inrichting controleert de provincie daarom 2 jaar of de nieuwe locaties aan de eisen voldoen. Op basis daarvan kunnen de locaties mogelijk als officieel zwemwater worden aangewezen.

Bezoekers van de Zuiderwaardkolk vragen we om met de fiets te komen. Hier komen stallingsplekken voor fietsen. Voor leden van hengelsportvereniging Ons Vermaak en duikvereniging De Oester is een beperkt aantal parkeerplaatsen voor auto’s aanwezig. Dit is nodig voor het materiaal dat zij gebruiken bij hun sport. Bij de Bosjessteegkolk is er parkeerruimte voor ongeveer 10 auto’s. Ook hier komt een fietsenstalling, waar ook scooters kunnen worden gestald.

Ja. Het ontwerp van de zwemlocaties wordt afgestemd met hengelsportvereniging Ons Vermaak. Voor zwemmen en vissen zijn er straks verschillende plekken op de locaties.

Op dit moment kunt u al gebruikmaken van de ligweide langs het Reevediep ter hoogte van de wijk Onderdijks. Het gras wordt hier regelmatig gemaaid en kort gehouden. Op deze locatie geldt een negatief zwemadvies maar pootjebaden langs de waterkant kan wel. We werken hier ook aan fietsparkeermogelijkheden en er komt een informatiebord over het gebruik van deze locatie. 

Blijf op de hoogte

Op deze pagina leest u steeds de actuele informatie over de ontwikkeling van de locaties. Heeft u een vraag over plannen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar kampen@speelplan.nl.