urgent iconOngewoon voorval melden

Ongewone voorvallen zijn incidenten in een bedrijf waarbij milieuschade ontstaat of kan ontstaan. Als bedrijf bent u volgens de Wet milieubeheer verplicht om dit zo snel mogelijk te melden. U meldt dit bij de Omgevingsdienst IJsselland. De omgevingsdienst voert namens de gemeente deze taak uit.

Beschrijving

Er kunnen ongewone voorvallen in uw bedrijf gebeuren. Dit zijn incidenten waarbij milieuschade ontstaat of dreigt te ontstaan. Bijvoorbeeld branden, explosies, ongevallen of storingen.

U neemt meteen maatregelen om de milieugevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Ook kijkt u hoe u herhaling kunt voorkomen

Door het voorval te melden kan de omgevingsdienst:

 • de mogelijke gevolgen voor de omgeving snel in kaart brengen en beperken
 • beter inzicht krijgen in de processen en installaties binnen bedrijven

Aanvragen

U meldt het ongewone voorval zo spoedig mogelijk telefonisch.

 • U geeft door:
  • de oorzaak en omstandigheden van het voorval
  • welke stoffen er zijn vrijgekomen
  • gegevens die belangrijk zijn om de milieugevolgen te kunnen beoordelen
  • maatregelen om de milieugevolgen te voorkomen, beperken of ongedaan te maken
  • maatregelen om herhaling van het voorval te voorkomen

Voorwaarden

U meldt het ongewone voorval als:

 • er milieuschade is of kan ontstaan en:
  • de gemeente u eerder een omgevingsvergunning milieu heeft verleend voor uw bedrijf of
  • u bij de gemeente eerder een milieumelding heeft gedaan van het oprichten of veranderen van uw bedrijf

Contact

U geeft een melding van een ongewoon voorval aan Omgevingsdienst IJsselland door via telefoonnummer 088 525 10 50 (dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week).

U kunt Omgevingsdienst IJsselland ook bereiken via meldpunt@odijsselland.nl. Bij een ongewoon voorval waarbij er direct milieurisico voor de omgeving bestaat, moet u altijd bellen. Alleen een e-mail sturen is dan niet voldoende.

Wet en regelgeving

Meer informatie

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

© 2023 Gemeente Kampen