Ongewoon voorval melden

Ongewone voorvallen zijn incidenten in een bedrijf waarbij milieuschade ontstaat of kan ontstaan. Of incidenten met andere ernstige gevolgen voor de omgeving. Als bedrijf bent u verplicht om dit zo snel mogelijk te melden. U meldt dit bij Omgevingsdienst IJsselland. De omgevingsdienst voert namens de gemeente deze taak uit.

Beschrijving

Er kunnen ongewone voorvallen in uw bedrijf gebeuren. Dit zijn incidenten die ernstige gevolgen voor de omgeving hebben of kunnen hebben. Denk aan branden, explosies, ongevallen of storingen, met als gevolg bijvoorbeeld milieuschade, geluidsoverlast of geuroverlast.

Neem meteen maatregelen om de negatieve gevolgen voor de omgeving te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Ook kijkt u hoe u herhaling kunt voorkomen.

Door het voorval te melden kan de omgevingsdienst:

 • de mogelijke gevolgen voor de omgeving snel in kaart brengen en beperken
 • beter inzicht krijgen in de processen en installaties binnen bedrijven

Aanvragen

U meldt het ongewone voorval zo spoedig mogelijk telefonisch.

 • U geeft door:
  • de oorzaak en omstandigheden van het voorval
  • welke stoffen er zijn vrijgekomen
  • gegevens die belangrijk zijn om de gevolgen voor de omgeving te kunnen beoordelen
  • maatregelen om de gevolgen voor de omgeving te voorkomen, beperken of ongedaan te maken
  • maatregelen om herhaling van het voorval te voorkomen

Voorwaarden

U meldt het ongewone voorval als:

  • het om een incident gaat dat afwijkt van het normale bedrijfsproces
  • het incident negatieve gevolgen kan hebben voor de omgeving, zoals milieuschade
  • die gevolgen voor de omgeving behoorlijk groot zijn

Contact

U geeft een melding van een ongewoon voorval aan Omgevingsdienst IJsselland door via telefoonnummer 088-5251050. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

U kunt Omgevingsdienst IJsselland ook bereiken via meldpunt@odijsselland.nl. Bij een ongewoon voorval waarbij er direct milieurisico voor de omgeving is, moet u altijd bellen. Alleen een e-mail sturen is dan niet voldoende.

Wet en regelgeving

Meer informatie