Bijdrage hoge zorgkosten

U kunt een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten aanvragen. Als inwoner gebruikt u hiervoor uw DigiD. Organisaties kunnen inloggen via eHerkenning.

Tegemoetkoming aanvragen
(met DigiD)
Tegemoetkoming aanvragen
(met eHerkenning)

Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen? U kunt dan een bijdrage van de gemeente ontvangen als u aan een aantal voorwaarden voldoet. U moet bijvoorbeeld het eigen risico van de zorgverzekering volledig hebben verbruikt.

De bijdrage is in 2022 € 183,61 per persoon. U kunt de bijdrage 1 keer per kalenderjaar aanvragen.

U kunt de bijdrage hoge zorgkosten online aanvragen. Bij uw aanvraag moet u de volgende bewijsstukken meesturen:

 • bewijs dat u het verplichte eigen risico heeft verbruikt
 • loonstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 maanden
 • een kopie van het identiteitsbewijs van uzelf en eventueel uw partner (alleen als dit uw eerste aanvraag bij de gemeente is)

Ontvang u een bijstandsuitkering of een IOAW- of IOAZ-uitkering? Het meesturen van loonstroken, uitkeringsspecificaties en een kopie van uw identiteitsbewijs is dan niet nodig.

Het is ook mogelijk om een aanvraagformulier te downloaden (pdf, 580 kB) of op te halen bij de balie Inkomen en zorg in het stadhuis. Stuur het ingevulde formulier en de bewijsstukken naar de gemeente Kampen. U kunt de aanvraag:

 • inleveren bij de balie Inkomen en zorg
 • e-mailen naar meedoen@kampen.nl (leesbare scan of foto van het formulier en de bijlagen)
 • per post sturen naar:

Gemeente Kampen
Balie Inkomen en zorg
Postbus 5009
8260 GA Kampen

U kunt de bijdrage krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in de gemeente Kampen.
 • U heeft een laag inkomen.
 • U heeft het eigen risico van uw zorgverzekering volledig verbruikt.
 • U ontvangt geen bijdrage voor hoge zorgkosten van het UWV.
 • U bent 18 jaar of ouder.

Voldoet u aan al deze voorwaarden, dan kunt u een bijdrage aanvragen bij de gemeente.

Heeft u hoge zorgkosten voor uw kind? Neem dan contact op met de balie Inkomen en zorg. We onderzoeken dan of er mogelijkheden zijn voor een bijdrage. De balie Inkomen en zorg is bereikbaar via telefoonnummer: 14 038 (optie 1).