Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Heeft u een chronische ziekte of handicap? En heeft u een laag inkomen? U kunt dan van de gemeente een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten die u maakt in verband met uw ziekte of handicap.

De tegemoetkoming is € 250 per jaar. Ontvangt u al een tegemoetkoming van het UWV? U kunt dan van de gemeente een aanvulling ontvangen van € 75 per jaar.

U vraagt de tegemoetkoming aan met het aanvraagformulier tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (pdf, 267 kB).

U kunt het aanvraagformulier downloaden of ophalen bij de balie Inkomen en zorg in het stadhuis. Stuur het ingevulde formulier en de bewijsstukken naar de gemeente Kampen. U kunt de aanvraag:

  • inleveren bij de balie Inkomen en zorg
  • e-mailen naar meedoen@kampen.nl (leesbare scan of foto van het formulier en de bijlagen)
  • per post sturen naar:

Gemeente Kampen

Balie Inkomen en zorg

Postbus 5009

8260 GA Kampen

U kunt de tegemoetkoming ontvangen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in de gemeente Kampen.
  • U heeft een laag inkomen.
  • U heeft een chronische ziekte of handicap.

Tegemoetkoming van het UWV

Ontvangt u al een tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het UWV? U kunt dan van de gemeente een aanvulling ontvangen van € 75 per jaar. De tegemoetkoming van het UWV ontvangt u als u een WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering ontvangt en voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent.