Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

U kunt een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten aanvragen. Als inwoner gebruikt u hiervoor uw DigiD. Organisaties kunnen inloggen via eHerkenning.

Tegemoetkoming aanvragen
(met DigiD)
Tegemoetkoming aanvragen
(met eHerkenning)

Heeft u een chronische ziekte of handicap? En heeft u een laag inkomen? U kunt dan van de gemeente een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten die u maakt in verband met uw ziekte of handicap.

De tegemoetkoming is € 250 per jaar. Ontvangt u al een tegemoetkoming van het UWV? U kunt dan van de gemeente een aanvulling ontvangen van € 75 per jaar.

U kunt de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten online aanvragen.

Het is ook mogelijk om een aanvraagformulier te downloaden (pdf, 266 kB) of op te halen bij de balie Inkomen en zorg in het stadhuis. Stuur het ingevulde formulier en de bewijsstukken naar de gemeente Kampen. U kunt de aanvraag:

  • inleveren bij de balie Inkomen en zorg
  • e-mailen naar meedoen@kampen.nl (leesbare scan of foto van het formulier en de bijlagen)
  • per post sturen naar:

Gemeente Kampen

Balie Inkomen en zorg

Postbus 5009

8260 GA Kampen

U kunt de tegemoetkoming ontvangen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in de gemeente Kampen.
  • U heeft een laag inkomen.
  • U heeft een chronische ziekte of handicap.

Tegemoetkoming van het UWV

Ontvangt u al een tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het UWV? U kunt dan van de gemeente een aanvulling ontvangen van € 75 per jaar. De tegemoetkoming van het UWV ontvangt u als u een WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering ontvangt en voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent.