Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Heeft u blijvend een inkomen op bijstandsniveau? U kunt dan een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Als inwoner gebruikt u hiervoor uw DigiD. Organisaties kunnen inloggen via eHerkenning.

Inkomenstoeslag aanvragen
(met DigiD)
Inkomenstoeslag aanvragen
(met eHerkenning)

Als u langer dan 3 jaar een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moeten leven en geen uitzicht hebben op een hoger inkomen.

De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt 1 keer per kalenderjaar uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u het daarop volgende jaar weer individuele inkomenstoeslag aanvragen. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is afhankelijk van uw gezinssituatie:

 • alleenstaanden hebben recht op € 410
 • alleenstaande ouders hebben recht op € 520
 • gehuwden hebben recht op € 575

(tarieven 2022)

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente. U kunt de individuele inkomenstoeslag online aanvragen (met DigiD) of met een aanvraagformulier dat u hieronder kunt downloaden. Bij een eerste aanvraag heeft u bewijsstukken over het inkomen van de afgelopen 3 jaar nodig.

 • U kunt eenmaal per kalenderjaar aanvragen. Verandert uw situatie niet, dan kunt u het daarop volgende jaar weer individuele inkomenstoeslag aanvragen.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U krijgt nog geen AOW.
 • U toont aan dat u heeft geprobeerd uw inkomenssituatie te verbeteren.
 • Uw vermogen is op bijstandsniveau.
 • U heeft de afgelopen drie jaar een inkomen ter hoogte van een bijstandsuitkering ontvangen en géén andere inkomsten. Een kleine overschrijding staan wij toe. Het gaat dan om een bedrag van netto € 600 over de afgelopen drie jaar.
 • U bent geen student of scholier en was dat ook niet in de afgelopen 3 jaar.

Als u getrouwd bent of samenwoont, krijgt u de toeslag alleen als u beiden aan de voorwaarden voldoet. Het vermogen mag niet uitkomen boven de vastgestelde vermogensgrenzen. Het vrij te laten bedrag wordt jaarlijks aangepast en is in 2022:

 • voor gezinnen en alleenstaande ouders € 13.010
 • voor alleenstaanden € 6.505

Als u een Wajonguitkering heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Heeft u een volledige Wajonguitkering en bent u jonger dan 27 jaar? Dan is uw inkomen altijd hoger dan de bijstandsnorm. Aanvragen heeft dan geen zin. Bent u ouder dan 27 jaar, dan wordt bij een volledige Wajonguitkering de jonggehandicaptenkorting vrijgelaten. U kunt aanvragen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.