Ondergrondse containers voor restafval

In de hele gemeente Kampen staan ondergrondse containers voor restafval. Als inwoner kunt u restafval daardoor op elk moment wegbrengen. De containers hebben een inwerpopening van 40 liter. 

Om de ondergrondse restafvalcontainer te kunnen gebruiken, heeft u een afvalpas nodig.

Gebruik ondergrondse containers

In de opening van de container past een huisvuilzak die voor ongeveer tweederde is gevuld (40 liter).

  • Houd de afvalpas bij de container boven de rechthoekige paslezer. Het groene lampje linksboven op het scherm gaat branden.
  • Wacht een paar seconden. Op het scherm staat dat u de klep kunt openen.
  • Open de klep rustig en plaats uw afval in de opening.
  • Sluit de klep van de container. De storting is nu op uw afvalpas geregistreerd.
  • Wilt u meer afval aanbieden? Herhaal dan deze handelingen.

Let op: u betaalt alleen kosten als u de klep heeft geopend en niet direct als het groene lampje gaat branden.

Afvalpas voor sensor van ondergrondse afvalcontainer

Storing melden

Kunt u door een storing uw afval niet in een ondergrondse container kwijt? Geef de storing dan door aan het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 038. U betaalt alleen kosten als u de klep heeft geopend en niet direct als het groene lampje gaat branden. Uw afvalpas geeft toegang tot 2 of 3 ondergrondse containers. Heeft een container een storing, dan kunt u een andere gebruiken. Plaats uw afval nooit naast de ondergrondse container.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers? U kunt dan terecht bij het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 038.