trash iconOndergrondse containers voor restafval

In de hele gemeente Kampen staan ondergrondse containers voor restafval. Als inwoner kunt u restafval daardoor op elk moment wegbrengen. De containers hebben een inwerpopening van 40 liter. 

Om de ondergrondse restafvalcontainer te kunnen gebruiken, heeft u een afvalpas nodig.

Gebruik ondergrondse containers

In de opening van de container past een huisvuilzak die voor ongeveer tweederde is gevuld (40 liter).

  • Houd de afvalpas bij de container boven de rechthoekige paslezer. Het groene lampje linksboven op het scherm gaat branden.
  • Wacht een paar seconden. Op het scherm staat dat u de klep kunt openen.
  • Open de klep rustig en plaats uw afval in de opening.
  • Sluit de klep van de container. De storting is nu op uw afvalpas geregistreerd.
  • Wilt u meer afval aanbieden? Herhaal dan deze handelingen.

Let op: u betaalt alleen kosten als u de klep heeft geopend en niet direct als het groene lampje gaat branden.

Afvalpas voor sensor van ondergrondse afvalcontainer

Storing melden

Kunt u door een storing uw afval niet in een ondergrondse container kwijt? Geef de storing dan door aan het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 038. U betaalt alleen kosten als u de klep heeft geopend en niet direct als het groene lampje gaat branden. Uw afvalpas geeft toegang tot 2 of 3 ondergrondse containers. Heeft een container een storing, dan kunt u een andere gebruiken. Plaats uw afval nooit naast de ondergrondse container.

Meer informatie

Voor het inzamelen van afval maken wij gebruik van persoonsgegevens. Welke gegevens wij gebruiken en op welke manier leest u in het document gegevensverwerking afvalinzameling. Wilt u meer informatie over het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers? U kunt dan terecht bij het Klant Contact Centrum via 14 038.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Kampen