N760 IJsselmuiden - Genemuiden

De N760 tussen IJsselmuiden en Genemuiden is toe aan onderhoud. Daarnaast neemt de provincie Overijssel maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het werk vindt in meerdere fasen plaats en wordt in 2025 afgerond.

De provincie heeft het eerste deel van de werkzaamheden in januari 2023 afgerond. Deze werkzaamheden vonden plaats binnen de bebouwde kom van IJsselmuiden, aan het fietspad tussen Kampen en Genemuiden en in Kamperzeedijk Oost en West. De provincie verbeterde hierbij de herkenbaarheid van de overgangen van en naar de bebouwde kom in combinatie met de oversteekplaatsen.

Werkzaamheden september 2023

Vanaf 18 september voert de provincie Overijssel werkzaamheden uit aan de kruising Frieseweg (N765) – Grafhorsterweg (N760). Dit zorgt ongeveer 3 tot 4 weken voor verkeershinder.

De provincie optimaliseert de kruising om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Ook de kruising Grafhorsterweg – Dorpsweg wordt aangepast. De hoofdrijbaan vanaf de kruising Frieseweg – Grafhorsterweg tot aan de kom van IJsselmuiden wordt opnieuw geasfalteerd. Ook brengt de provincie bermverharding naast de rijbaan aan en plaatsen zij geleiderails.

Werkzaamheden 2024-2025

Ook in 2024 en 2025 vinden werkzaamheden aan de N760 plaats. Daarbij wordt op verschillende delen de hoofdrijbaan vernieuwd. Ook wordt de William Thomsonbrug vervangen. 

Informatie en omleidingsroutes

Actuele informatie over de vernieuwing van de N760 kunt u vinden op www.overijssel.nl/N760externe-link-icoon. Daar staat ook informatie over de planning en de omleidingsroutes.

Heeft u vragen over het project? Stuur dan een e-mail naar n760@overijssel.nl of bel met de provincie Overijssel via telefoonnummer 038 499 88 99.