Monumentenraad Kampen

De Monumentenraad Kampen adviseert gevraagd en ongevraagd over het behoud van cultureel erfgoed in de gemeente Kampen.

De Monumentenraad geeft bijvoorbeeld advies over het beleid rond:

  • aanwijzing van monumenten;
  • instandhouding van erfgoed;
  • subsidieverlening;
  • de uitvoering van de gemeentelijke Erfgoedverordening.

De Monumentenraad bestaat uit 7 leden en 2 adviseurs. De leden en adviseurs zijn veelal vertegenwoordigers van andere erfgoedorganisaties of belangvertegenwoordigers.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Monumentenraad Kampen.