Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Bent u mantelzorger en heeft u vragen, wilt u uw verhaal kwijt of heeft u ondersteuning nodig? Hiervoor kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg Kampen.

Naar website Steunpunt Mantelzorg

Besteedt u veel tijd en energie aan de zorg voor een zieke of hulpbehoevende partner, kind, ouder, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger! Mantelzorgers zijn geen professionele hulpverleners, maar geven hulp vanwege de persoonlijke band die ze met de hulpvrager hebben.

Het is heel normaal om iemand te helpen en het kan u veel voldoening geven. Maar u heeft er niet voor gekozen om mantelzorger te worden: het is u overkomen. Wanneer de zorg langdurig en intensief wordt kan het zwaar zijn of worden.

Heeft u vragen over de zorg die u verleent of wilt u uw verhaal kwijt? Bent u op zoek naar tijdelijke vervanging? U kunt dan terecht bij de consulenten van het Steunpunt Mantelzorg Kampen.

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK.

Het Steunpunt Mantelzorg Kampen is bereikbaar via telefoonnummer (038) 469 15 00. Kijk voor meer informatie en de openingstijden op www.wijz.nu/diensten/mantelzorg.