Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Bent u mantelzorger en heeft u vragen, wilt u uw verhaal kwijt of heeft u ondersteuning nodig? Hiervoor kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg Kampen.

Naar website Steunpunt Mantelzorg

Besteedt u veel tijd en energie aan de zorg voor een zieke of hulpbehoevende partner, kind, ouder, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger! Mantelzorgers zijn geen professionele hulpverleners, maar geven hulp vanwege de persoonlijke band die ze met de hulpvrager hebben.

Het is heel normaal om iemand te helpen en het kan u veel voldoening geven. Maar u heeft er niet voor gekozen om mantelzorger te worden: het is u overkomen. Wanneer de zorg langdurig en intensief wordt kan het zwaar zijn of worden.

Heeft u vragen over de zorg die u verleent of wilt u uw verhaal kwijt? Bent u op zoek naar tijdelijke vervanging of wilt u meer weten over het mantelzorgcompliment? U kunt dan terecht bij de consulenten van het Steunpunt Mantelzorg Kampen.

Het Steunpunt Mantelzorg Kampen is bereikbaar via telefoonnummer (038) 469 15 00. Kijk voor meer informatie en de openingstijden op www.welzijnkampen.nl/steunpunt-mantelzorg/.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.