Leerplicht, vrijstelling en bijzonder verlof

Uw kind is volledig leerplichtig van 5 tot en met 16 jaar. Daarna volgt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt tot uw kind een diploma heeft of tot uw kind 18 jaar is.

Beschrijving

Kinderen van 5 tot en met 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Dit heet volledige leerplicht.

Jongeren vanaf 16 jaar die nog geen startkwalificatie hebben, moeten onderwijs volgen tot zij 18 jaar oud zijn. Een startkwalificatie is een vwo-diploma, een havo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4.

Ouders of verzorgers moeten ervoor zorgen dat een kind staat ingeschreven op een school en dat hun kind de school bezoekt. Soms kan uw kind een vrijstelling krijgen van de leerplicht. Uw kind hoeft dan niet naar school. 

Kijk voor meer informatie over vrijstellingen en andere informatie op de website www.lerenwerktwel.nlexterne-link-icoon.

Aanvragen

Bijzonder verlof van school aanvragen

U mag bijzonder verlof aanvragen voor uw kind. Redenen voor bijzonder verlof zijn bijvoorbeeld:

 • verhuizing
 • huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
 • viering van ambtsjubileum van vader of moeder
 • religieuze feestdag
 • de ouders kunnen vanwege hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie

Bijzonder verlof vraagt u aan bij de school van uw kind. De school beslist of uw kind het bijzonder verlof krijgt. U mag geen bijzonder verlof van school aanvragen in de eerste twee weken van het schooljaar. 

Vrijstelling van leerplicht aanvragen

Voor het aanvragen van vrijstelling van de leerplicht en vervangende leerplicht neemt u samen met de school contact op met de leerplichtambtenaar. U geeft onder andere door:

 • hoe oud uw kind is
 • waarom uw kind vrijstelling van de leerplicht of een vervangende leerplicht nodig heeft
 • vanaf wanneer de vrijstelling of vervangende leerplicht in moet gaan
 • bij een vervangende leerplicht: een begeleidingsprogramma voor uw kind

Daarnaast moet u een verklaring van een onafhankelijke arts of gedragsdeskundige inleveren bij de leerplichtambtenaar.

Voorwaarden

Voorwaarden vrijstelling van de leerplicht

De voorwaarden voor het aanvragen van vrijstelling van de leerplicht zijn onder andere:

 • Uw kind heeft lichamelijke of psychische problemen. De gemeente heeft hiervoor een verklaring van een arts of een psycholoog nodig.
 • Uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland.
 • Er zijn bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw buurt.
 • U leidt met uw kind een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

Voorwaarden vervangende leerplicht

De voorwaarden voor het aanvragen van een vervangende leerplicht zijn onder andere:

 • Uw kind heeft moeite om de lessen op school te volgen.
 • Uw kind zit in het laatste jaar van de leerplichtige periode (vóór zijn of haar 16e jaar).
 • Uw kind is 14 jaar of ouder. Zit het kind niet in het laatste jaar van de leerplichtige periode? Dan moet u bewijzen dat uw kind niet geschikt is om volledig dagonderwijs aan een school te volgen.

De vervangende leerplicht geldt 1 jaar. U kunt dit verlengen als uw kind nog geen 16 jaar is. U moet de vervangende leerplicht 8 weken voor het einde van het jaar opnieuw aanvragen. 

Contact

Meer informatie vindt u op de website van het leerplicht- en doorstroompunt regio IJssel-Vecht: www.lerenwerktwel.nlexterne-link-icoon.

Wilt u contact met een leerplichtambtenaar? De leerplichtambtenaren van de gemeente Kampen zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via leerplicht@kampen.nl.

Wet en regelgeving

Meer informatie