Leerlingenvervoer aanvragen

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten zelf zorgen dat hun kinderen elke dag naar school kunnen. Meestal is dat geen probleem. Voor sommige kinderen is naar school gaan lastiger. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben of door een grote afstand tussen hun huis en de school. Deze kinderen komen mogelijk in aanmerking voor leerlingenvervoer van de gemeente.

Als ouder of verzorger kunt u leerlingenvervoer online aanvragen met uw eigen DigiD. Voor meerderjarige kinderen kan dit eventueel met de DigiD van de leerling. Organisaties kunnen inloggen met eHerkenning.

Leerlingenvervoer

De regeling voor leerlingenvervoer gaat uit van de goedkoopst passende vorm van leerlingenvervoer. Wat een kind bij het reizen naar school zelf of onder begeleiding kan, dat wordt meegenomen bij het bepalen van de vorm van leerlingenvervoer. Dit kan bijvoorbeeld een financiële vergoeding zijn. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente het vervoer voor uw kind regelt. Wij vinden het belangrijk dat de zelfredzaamheid, ook van kinderen met een beperking, bevorderd wordt. Ook van ouders verwachten wij dat zij een rol spelen bij de begeleiding van hun kinderen van en naar school.

Voor wie?

Leerlingenvervoer is bedoeld voor:

 • leerlingen in het speciaal onderwijs (SO)
 • leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO)
 • leerlingen die niet zelfstandig kunnen reizen door hun beperking en naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gaan
 • leerlingen die niet zelfstandig of onder begeleiding kunnen reizen en naar het reguliere basis- of voortgezet onderwijs gaan
 • leerlingen die een gewone basisschool bezoeken met een bijzondere richting (op basis van geloof of levensovertuiging) en die daarvoor verder moeten reizen

Wat zijn de voorwaarden?

 • De leerling woont of verblijft in de gemeente Kampen.
 • De school is de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
 • De afstand van huis naar school is minimaal 6 kilometer.

Aanpak

U kunt het hele schooljaar een aanvraag doen voor leerlingenvervoer. De aanvraag wordt binnen 8 weken na ontvangst van het aanvraagformulier beoordeeld. De 8 weken gaan in als wij een volledig ingevulde aanvraag hebben ontvangen. Een aanvraag voor het nieuwe schooljaar ontvangen wij graag voor 1 juni.

Bij leerlingen die nog niet binnen het leerlingenvervoer bekend zijn, vindt er een gesprek plaats met ouders of verzorgers. Tijdens het gesprek worden de mogelijkheden en beperkingen van een leerling besproken.

Oefenen met zelfstandig reizen

De gemeente Kampen doet mee aan het project MEE op Weg. MEE op Weg biedt mensen met een beperking de kans om zelfstandig te leren reizen. Samen met een OV-/fietsmaatje wordt er geoefend met reizen. Uw belangstelling voor dit project kunt u aangeven bij de aanvraag voor leerlingenvervoer. Kijk voor meer informatie op: www.meesamen.nl/mee-op-wegexterne-link-icoon

Leerlingenvervoer aanvragen

U kunt leerlingenvervoer digitaal aanvragen. Bij uw aanvraag zijn soms de onderstaande bijlagen nodig. Dit hangt af van uw situatie. Vraagt u een vergoeding aan voor eigen vervoer, dan hoeft u de vervoersverklaring niet toe te voegen. Is deze later alsnog nodig, dan hoort u dit van ons.

 • vervoersverklaringexterne-link-icoon van de school (hierin geeft de school aan welke vorm van vervoer zij adviseren). Gaat uw kind naar De Ambelt? Voeg dan het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) toe in plaats van een vervoersverklaring.
 • eventueel: inkomensverklaring (IB60-formulier) Voor het schooljaar 2024-2025 heeft u een verklaring nodig van het jaar 2022. Als uw kind een (speciale) basisschool bezoekt, moet u mogelijk een bijdrage in de vervoerskosten betalen. Voeg dan een inkomensverklaring toe bij de aanvraag. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen als uw kind naar clusteronderwijs gaat.

Meer informatie

Heeft u vragen over leerlingenvervoer? Lees dan ook de veelgestelde vragen op deze pagina. U kunt ons telefonisch bereiken op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur via telefoonnummer 14 038 (keuze 1). U kunt uw vraag ook stellen via het e-mailadres leerlingenvervoer@kampen.nl. Vermeld in uw e-mail altijd de naam en de geboortedatum van het kind.

Veelgestelde vragen over leerlingenvervoer

De gemeente kijkt eerst of uw kind zelfstandig of onder begeleiding kan reizen. Het leerlingenvervoer kan in de vorm van een vergoeding, bijvoorbeeld voor het reizen met openbaar vervoer of eigen vervoer. Is dit niet mogelijk, dan is er eventueel de mogelijkheid voor taxivervoer. Hierbij wordt gekeken naar de goedkoopst passende oplossing.

Als ouder of verzorger bent u verantwoordelijk voor het regelen van de begeleiding van uw kind naar school. Dit geldt ook als u kinderen op meer scholen heeft of als u op tijd op uw werk moet zijn.

Het kan ook zijn dat een kind het nog nodig heeft om te oefenen met het zelfstandig(er) reizen naar school.

Ouders of verzorgers hoeven uiteraard niet zelf de begeleider te zijn. U kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een familielid, vriend of buurvrouw te vragen het kind te begeleiden. Mogelijk kunt u met andere ouders afspraken maken over het halen en brengen van uw kind van en naar school. Bent u niet in staat om zelf uw kind te begeleiden, dan moet u hier zelf een oplossing voor zoeken.

De landelijke richtlijn is dat kinderen zonder beperkingen vanaf 9 jaar zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Ook in de gemeente Kampen geldt deze leeftijd.

Misschien blijkt tijdens de aanvraag dat het kind of de ouder met het kind naar school kan fietsen. Voor het beoordelen van een redelijke fietsafstand hanteren wij het volgende uitgangspunt:

 • 4 tot en met 8 jaar: 6 kilometer (het kind of de ouder met het kind achterop)
 • 9 jaar: 7 kilometer
 • 10 jaar: 8 kilometer;
 • 11 jaar: 9 kilometer;
 • 12 jaar en ouder: 12 kilometer

Een inkomensverklaring (IB60-formulier) kunt u opvragen bij de Belastingdienst. U kunt uw inkomensverklaring zelf downloaden in Mijn Belastingdienstexterne-link-icoon. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon via 0800-0543. Voor het schooljaar 2024-2025 is een inkomensverklaring (van beide ouders) nodig van het jaar 2022.

U kunt de vervoersverklaring downloaden. Deze laat u invullen door de school. Deze vervoersverklaring moet worden ingevuld door de Commissie van Begeleiding, Commissie van onderzoek, ambulant begeleider, directeur van de school of een leidinggevende binnen het samenwerkingsverband.

De school moet de vervoersverklaring aan u geven en niet naar de gemeente opsturen. De ingevulde vervoersverklaring voegt u zelf toe aan de aanvraag voor leerlingenvervoer.

Vervoersverklaring leerlingenvervoer (pdf, 574 kB)externe-link-icoon

U hoeft alleen een eigen bijdrage te betalen als uw kind naar het regulier of speciaal basisonderwijs gaat en geen beperking heeft. Er zijn twee verschillende soorten eigen bijdragen:

Drempelbedrag

Het drempelbedrag moet u betalen als het gezamenlijk inkomen in 2022 hoger is dan 29.700 euro (schooljaar 2024-2025). Dit geldt alleen als uw kind geen beperking heeft en naar het regulier of speciaal basisonderwijs gaat. Het drempelbedrag is 619 euro per schooljaar.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Moet u het drempelbedrag betalen en is de afstand naar school groter dan 20 kilometer? U betaalt dan naast het drempelbedrag ook een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De hoogte van de extra eigen bijdrage staat in onderstaand schema.

Hoogte eigen bijdrage ten opzichte van inkomen (bedragen 2024-2025)
Inkomen per jaarEigen bijdrage
0 tot 39.500 euronihil
39.500 tot 46.500 euro185 euro
46.500 tot 54.000 euro815 euro
54.000 tot 60.500 euro1.510 euro
60.500 tot 70.000 euro2.215 euro
70.000 tot 76.000 euro2.970 euro
76.000 euro en voor iedere 5.000 euro extra+ 710 euro

Als de leerling in aanmerking komt voor een vergoeding voor openbaar vervoer, dan wordt dit berekend via 9292ov.nlexterne-link-icoon. Er wordt gekeken naar de goedkoopste oplossing. Hierbij wordt ook rekening gehouden met een redelijke fietsafstand.

Als de leerling in aanmerking komt voor een vergoeding voor eigen vervoer, dan wordt de afstand berekend met behulp van routenet.nlexterne-link-icoon. Hierbij gaan wij uit van de kortste route.

Voor de vergoeding met eigen vervoer (fiets/auto) geldt twee keer de afstand van een enkele reis.

Geef wijzigingen in bijvoorbeeld uw adres, school of gezinssituatie door aan de gemeente Kampen. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze inkomen en zorg) of via e-mail: leerlingenvervoer@kampen.nl. De wijzigingen kunnen van invloed zijn op de vergoeding of de vorm van het leerlingenvervoer.

Doorgeven wijzigingen bij taxivervoer

Incidentele wijzigingen voor het taxivervoer kunt u doorgeven aan de taxivervoerder TCZ (Taxi Centrale Zwolle). Zij zijn telefonisch bereikbaar via: 038-4971704.

Structurele wijzigingen (langer dan 2 weken) moet u doorgeven aan de gemeente Kampen. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze inkomen en zorg) of via e-mail: leerlingenvervoer@kampen.nl.

Bent u vergeten om een wijziging door te geven? Het kan zijn dat wij de kosten die gemaakt zijn voor het vervoer dan bij u terugvorderen. De gemeente maakt ook kosten als de leerling staat aangemeld bij de vervoerder, maar u hier een aantal weken of langer geen gebruik van maakt.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor vervoer van huis naar school en weer terug. Het is niet mogelijk om uw kind op te halen of af te zetten bij bijvoorbeeld een buitenschoolse opvang of dagbehandeling. Het vervoer naar dagbehandeling valt onder bijvoorbeeld de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Is er sprake van co-ouderschap? Dan is het soms wel mogelijk om een ander adres op te geven. In alle andere gevallen kan dat niet. Is er sprake van co-ouderschap en is vervoer nodig vanaf beide adressen? Beide ouders moeten dan in de gemeente Kampen wonen en beiden een aanvraag indienen.

Nee. De vergoeding is bedoeld om leerlingen naar school te kunnen laten reizen. Dit is afgestemd op de persoonlijke situatie.

Reist een leerling bijvoorbeeld 5 dagen met het openbaar vervoer en tijdens het schooljaar voor een langere periode (langer dan 2 weken) maar 3 dagen? U moet deze wijziging dan doorgeven. De vergoeding voor het openbaar vervoer wordt dan aangepast.

Dit geldt ook voor ouders van verschillende gezinnen, die het halen en brengen samen organiseren. Als ouders niet iedere dag vervoerskosten hebben, dan wordt de vergoeding hierop aangepast.

Bent u vergeten om een wijziging door te geven? Het kan zijn dat wij het onterecht ontvangen deel van de vergoeding voor leerlingenvervoer dan bij u terugvorderen.

De kilometergrens geldt soms niet voor leerlingen die door een lichamelijke, verstandelijke, psychische of zintuiglijke beperking niet zelfstandig of onder begeleiding kunnen reizen naar school.

Nee. Leerlingenvervoer is alleen mogelijk voor minimaal 3 maanden. Voor een kortere periode moet u zelf een oplossing zoeken.

Als stage onderdeel is van het onderwijs en de leerling krijgt leerlingenvervoer, dan is ook leerlingenvervoer naar het stageadres mogelijk. De stagetijden moeten wel aansluiten op de schooltijden. Stagevervoer is niet automatisch dezelfde vorm van leerlingenvervoer als naar school.

Leerlingenvervoer is niet beschikbaar voor het beroepsonderwijs. Misschien kunt u een beroep doen op het UWV. Zij beoordelen of u in aanmerking komt voor een vergoeding voor het vervoer naar het beroepsonderwijs. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het UWVexterne-link-icoon.

De vervoerder doet er alles aan om te zorgen dat u tevreden bent over het vervoer. Heeft u toch een klacht over het aangepast leerlingenvervoer, dan kunt u dit melden. U kunt uw klacht doorgeven aan het Ommer Vervoers Bedrijf (OVB). Dit is een onafhankelijke partij die de klachten beoordeelt.

Een klacht doorgeven kan:

 • via het gratis telefoonnummer 0800-2777277 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)
 • via e-mail: ovb@larcom.nl
 • via een brief naar de OVB, Antwoordnummer 5, 7700 VL Ommen