Kamper Beginselen

De Kamper beginselen zijn, kort gezegd, onze kernwaarden op het gebied van participatie. Ze zijn tot stand gekomen in een drietal gesprekken in een werkgroep van raadsleden, collegeleden en ambtenaren.

Op 15 september werd een inspiratieavond georganiseerd over de Kamper beginselen, onze kernwaarden op het gebied van participatie.