Informatie in de basisregistratie personen (BRP)

In de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens. U kunt gegevens uit de BRP van iemand anders opvragen. U kunt ook geheimhouding van uw eigen persoonsgegevens aanvragen. Voor beide doet u een verzoek bij de gemeente.

Beschrijving

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw eigen gegevens kunt u inzien via MijnOverheid.nlexterne-link-icoon. Of bij de gemeente waar u woont.

Verschillende organisaties gebruiken gegevens uit de BRP, bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen. U kunt op Rijksoverheid.nl zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoorexterne-link-icoon. Wilt u weten welke organisaties uw gegevens ontvangen hebben en wanneer? Kijk op MijnOverheid.nlexterne-link-icoon. Of vraag de informatie op bij de gemeente.

U kunt ook gegevens van iemand anders opvragen. Hiervoor doet u een verzoek bij de gemeente. De persoon om wie het gaat moet toestemming geven.

Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag de gemeente om uw gegevens niet door te geven (geheimhouding). Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nlexterne-link-icoon.

Aanvragen

Zo bekijkt u uw persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP):

Zo vraagt u geheimhouding aan:

Wilt u informatie van andere personen uit de Basisregistratie personen opvragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via burgerzaken@kampen.nl of via telefoonnummer 14 038 (keuze 3).

Voorwaarden

De voorwaarden voor het opvragen van persoonsgegevens van iemand anders zijn:

 • U gebruikt de gegevens die u opvraagt niet voor commerciële doelen.
 • U legt uit waarom u de gegevens nodig heeft.
 • U krijgt alleen standaardgegevens uit de basisregistratie personen, zoals:
  • naam
  • adres
  • woonplaats

Geheimhouding kunt u aanvragen voor:

 • uw eigen persoonsgegevens
 • de persoonsgegevens van uw kinderen tot en met 16 jaar

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 4 weken.

Kosten

Uw eigen gegevens uit de basisregistratie personen inzien of het aanvragen van geheimhouding is gratis.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie