money-debts-handle iconIndividuele inkomenstoeslag aanvragen

De individuele inkomenstoeslag is een bijdrage voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven. Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

Beschrijving

Als u langer dan 3 jaar een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moeten leven en geen uitzicht hebben op een hoger inkomen.

De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt 1 keer per kalenderjaar uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u het daarop volgende jaar weer individuele inkomenstoeslag aanvragen. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is afhankelijk van uw gezinssituatie:

 • alleenstaanden hebben recht op € 455
 • alleenstaande ouders hebben recht op € 575
 • gehuwden hebben recht op € 635
 • gehuwde ouders hebben recht op € 735

(tarieven 2023)

Aanvragen

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente. U kunt de individuele inkomenstoeslag online aanvragen (met DigiD) of met een aanvraagformulier dat u hieronder kunt downloaden. Bij een eerste aanvraag heeft u bewijsstukken over het inkomen van de afgelopen 3 jaar nodig.

Voorwaarden

 • U kunt eenmaal per kalenderjaar aanvragen. Verandert uw situatie niet, dan kunt u het daarop volgende jaar weer individuele inkomenstoeslag aanvragen.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U krijgt nog geen AOW.
 • U toont aan dat u heeft geprobeerd uw inkomenssituatie te verbeteren.
 • Uw vermogen is op bijstandsniveau.
 • U heeft de afgelopen drie jaar een inkomen ter hoogte van een bijstandsuitkering ontvangen en géén andere inkomsten. Een kleine overschrijding staan wij toe. Het gaat dan om een bedrag van netto € 600 over de afgelopen 3 jaar.
 • U bent geen student of scholier en was dat ook niet in de afgelopen 3 jaar.

Als u getrouwd bent of samenwoont, krijgt u de toeslag alleen als u beiden aan de voorwaarden voldoet. Het vermogen mag niet uitkomen boven de vastgestelde vermogensgrenzen. Het vrij te laten bedrag wordt jaarlijks aangepast en is in 2023:

 • voor gezinnen en alleenstaande ouders € 15.210
 • voor alleenstaanden € 7.605

Als u een Wajonguitkering heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Heeft u een volledige Wajonguitkering en bent u jonger dan 27 jaar? Dan is uw inkomen altijd hoger dan de bijstandsnorm. Aanvragen heeft dan geen zin. Bent u ouder dan 27 jaar, dan wordt bij een volledige Wajonguitkering de jonggehandicaptenkorting vrijgelaten. U kunt aanvragen.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Kampen