integration iconInburgeren

Als u gaat inburgeren, leert u over het leven in Nederland. Ook leert u Nederlands. De gemeente helpt u hierbij.

Let op

Onderstaande regels gelden vanaf 1 januari 2022. Bent u begonnen met inburgeren voor 1 januari 2022? Dan gelden voor u andere regels.

Beschrijving

Tijdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak, een brede intake. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

 • Welke lessen u gaat volgen.
 • Welke hulp u kunt krijgen.
 • Hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen of een afsluitend gesprek.

U moet binnen 3 jaar inburgeren. Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld voor naturalisatie of voor een sterkere verblijfsvergunning. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nl.

Aanvragen

Kunt u door ziekte of een beperking niet inburgeren? Of bent u al ingeburgerd? Vraag dan een ontheffing of een vrijstelling aan via inburgeren.nl.

Inburgeren gaat als volgt:

 • U ontvangt van uw gemeente een uitnodiging voor een afspraak, een brede intake.
 • U gaat naar de afspraak. De gemeente onderzoekt:
  • welk onderwijs u heeft gevolgd
  • welk werk u heeft gedaan
  • wat uw persoonlijke omstandigheden zijn
  • wat uw doel is in Nederland (bijvoorbeeld werk of studie)
 • De gemeente stelt een Plan inburgering en participatie (PIP) op.
 • De gemeente volgt de voortgang van uw inburgering. Houd u aan de afspraken.
 • Aan het eind doet u examen. Of u heeft een afsluitend gesprek met de gemeente.

Voorwaarden

U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

 • een Nederlands paspoort heeft
 • uit een EU-/EER-land of Zwitserland komt
 • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
 • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
 • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk
 • geestelijke bent (bijvoorbeeld dominee, priester of imam)

Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? U kunt een ontheffing aanvragen als u:

 • ernstig ziek bent
 • een geestelijke of lichamelijke beperking heeft
 • door persoonlijke omstandigheden moeilijk kunt inburgeren

Bent u al voldoende ingeburgerd? U kunt een vrijstelling aanvragen als u:

 • de Nederlandse taal goed spreekt
 • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
 • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet

Kosten

U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nl. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUO.

Bent u vluchteling en heeft u een verblijfsvergunning? Dan betaalt de gemeente uw lessen. De gemeente betaalt ook voor elk examen de eerste 2 pogingen.

Wet en regelgeving

Meer informatie

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier