Overlast beschermde dieren

Beschermde dieren kunnen overlast veroorzaken. Beschermde dieren die overlast of schade veroorzaken zijn bijvoorbeeld vleermuizen en steenmarters.

U mag beschermde dieren niet vangen, doden of verjagen. U mag de verblijfplaatsen van deze dieren, zoals een nest of holletje, ook niet verstoren of beschadigen.

Als u last blijft houden van deze dieren, neem dan contact op met de gemeente voor een deskundig advies.

Zo meldt u overlast van beschermde dieren:

  • Neem contact op met de gemeente.