Overtreding van gemeenteregels melden

U kunt de gemeente vragen om de regels te handhaven. Bijvoorbeeld bij:

 • illegale stort van afval
 • bodem die is vervuild
 • stankoverlast
 • geluidsoverlast
 • ongewenste reclame (buiten)
 • bouwen zonder vergunning
 • illegale verhuur of ander verkeerd gebruik van gebouwen

U doet dan een handhavingsverzoek. Daarna kijkt de gemeente of de regels worden overtreden. Als dat zo is, kan de gemeente maatregelen nemen tegen het bedrijf of de particulier die de regels overtreedt.

Overlast of klachten kunt u melden bij de gemeente. U kunt het ook melden als ergens illegaal gebouwd wordt. Ervaart u ernstige milieuoverlast, waarvan de melding niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag dan kunt u dit doorgeven aan het (regionale) Meldpunt Milieu, telefoonnummer (0570) 56 80 07 (buiten kantoortijden). Horecaoverlast en overlast van evenementen moet u direct melden bij de politie of gemeente.

Zo dient u een handhavingsverzoek in:

 • U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.
 • U geeft door:
  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
  • een duidelijke omschrijving van de overtreding
  • eventuele foto’s of tekeningen

Een handhavingsverzoek moet u schriftelijk doen. Een handhavingsverzoek aan de gemeente Kampen stuurt u naar:

Gemeente Kampen
Afdeling Fysieke leefomgeving, onderdeel handhaving
Postbus 5009
8260 GA Kampen

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de regels.

Heeft u geen rechtstreeks belang? Dan kunt u een melding openbare ruimte doen.

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw handhavingsverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.