Gevonden of verloren voorwerpen melden

Bij Stadstoezicht Kampen kunt u aangifte doen van gevonden of verloren voorwerpen. Is uw fiets gestolen? U kunt elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op afspraak bij Stadstoezicht kijken of uw fiets is gevonden. U kunt hiervoor terecht op de binnenplaats van het voormalige Ichthus College aan de Erfgenamenstraat in IJsselmuiden.

Stadstoezicht Kampen is geopend van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 en 21.00 uur. Stadstoezicht is gevestigd aan de Burgwal 45 B in Kampen en is telefonisch bereikbaar via 038-3311134.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Aanvraag