Honden uitlaten

Bij het uitlaten van uw hond moet u zich aan een paar regels houden. Zo moet uw hond binnen de bebouwde kom aan de lijn lopen. Alleen op een hondendolterrein mag uw hond loslopen. Op kinderspeelplaatsen, speelweiden en in zandbakken mogen geen honden komen, ook niet aangelijnd. De hondenpoep moet u zelf opruimen, ook op een hondendolterrein. Dit kan bijvoorbeeld met een hondenpoepzakje.

De gemeente zorgt voor:

  • aanleggen van hondendolterreinen en hondentoiletten
  • maaien en schoonmaken van hondendolterreinen en hondentoilletten
  • speciale afvalbakken met opruimzakjes bij de hondendolterreinen
  • legen en schoonmaken van de afvalbakken

Wat wordt er van u verwacht?

  • U hebt altijd een opruimmiddel bij zich. Bijvoorbeeld een schepje of een plastic zakje.
  • U ruimt hondenpoep direct op, behalve op een officieel ingericht hondentoilet.
  • U laat uw hond altijd aangelijnd uit. Alleen op aangewezen hondendolterreinen en buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen. Ook dan geldt een opruimplicht.
  • U bent op iedere plek verantwoordelijk voor uw hond. Wees dus vooral op hondendolterreinen extra alert op passerende (brom)fietsers.
  • U doet hondenpoep alleen in gemeentelijke afvalbakken.
  • U laat uw hond niet uit op speelterreinen.

U kunt een boete krijgen als u zich niet aan de regels houdt.

Loopt uw hond los binnen de bebouwde kom? Dan is de boete € 90,00.

Loopt uw hond los op een speelterrein? Dan is de boete € 140,00.

Daarnaast moet u administratiekosten betalen.