document iconHergebruik van overheidsinformatie aanvragen

Gemeenten zijn verplicht om hergebruik van hun informatie mogelijk te maken. Wilt u informatie van de gemeente hergebruiken? Dien dan een verzoek in bij de gemeente.

Beschrijving

Overheidsinformatie wordt met een doel geproduceerd. Deze informatie mag opnieuw worden gebruikt. Ook voor een ander doel dan waarvoor de informatie eigenlijk bedoeld was. Bijvoorbeeld voor een app die geografische informatie bevat. Dit heet hergebruik van overheidsinformatie. Uw doel mag commercieel of niet-commercieel zijn.

Aanvragen

Iedereen mag bij de gemeente een verzoek om hergebruik van overheidsinformatie aanvragen.

Zo vraagt u hergebruik van overheidsinformatie aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • Geef door:
  • waarover u informatie wilt hebben
  • welke documenten u opnieuw wilt gebruiken
  • hoe u de informatie wilt ontvangen

Als de gemeente met uw verzoek instemt, ontvangt u de informatie zo snel mogelijk. De gemeente biedt de informatie zoveel mogelijk in herbruikbare vorm aan. Dit betekent dat de gegevens leesbaar zijn voor verschillende apparaten en systemen.

Voorwaarden

U kunt geen hergebruik van informatie aanvragen als:

 • De informatie niet openbaar is op grond van de wet.
 • Het informatie is waarvan de gemeente niet de rechten heeft (bijvoorbeeld auteursrechten of informatie van een publieke omroep).
 • Het informatie is van onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
 • Het informatie is die openbare persoonsgegevens bevat, die niet voor hergebruik bedoeld zijn (bijvoorbeeld informatie over personen die in registers zijn opgenomen).
 • De informatie van andere culturele instellingen is dan musea en bibliotheken.
 • Gedeelten van documenten alleen logo’s, wapens of medailles bevatten.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 4 weken over uw verzoek. Deze periode kan 1 keer verlengd worden met 2 weken. De gemeente kan de termijn ook verlengen als andere belanghebbenden hun zienswijze naar voren mogen brengen.

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw verzoek. Heeft u een spoedeisend belang? Dan kunt u tegelijk een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank.

Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Meer informatie

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier