Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

Gemeenten moeten hergebruik van hun informatie mogelijk maken. Wilt u informatie van de gemeente hergebruiken? Dien dan een verzoek in bij de gemeente.

Beschrijving

Informatie die de gemeente maakt, mag u soms opnieuw gebruiken. Bijvoorbeeld plattegronden of resultaten van een onderzoek. Dit heet hergebruik van overheidsinformatie. U mag de informatie commercieel of niet-commercieel gebruiken.

Aanvragen

Iedereen mag bij de gemeente hergebruik van overheidsinformatie aanvragen.

Zo vraagt u hergebruik van overheidsinformatie aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • Geef door:
  • waarover u informatie wilt hebben
  • welke informatie u opnieuw wilt gebruiken
  • hoe u de informatie wilt ontvangen

Als de gemeente akkoord is met uw verzoek, ontvangt u de informatie zo snel mogelijk. De gemeente biedt de informatie zoveel mogelijk in herbruikbare vorm aan. Dit betekent dat de gegevens leesbaar zijn voor verschillende apparaten en systemen.

Voorwaarden

U kunt hergebruik van informatie aanvragen onder de volgende voorwaarden:

 • De informatie is openbaar op grond van de wet.
 • Het is informatie waarvan de gemeente de rechten heeft (bijvoorbeeld over de locatie van invalideparkeerplaatsen).
 • Het is geen informatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
 • De informatie bevat geen openbare persoonsgegevens die niet voor hergebruik bedoeld zijn (bijvoorbeeld informatie over personen die in registers zijn opgenomen).
 • De informatie kan van musea en bibliotheken komen, maar niet van andere culturele instellingen.
 • Het gaat niet om gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens of medailles bevatten.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 4 weken over uw verzoek. Deze periode kan 1 keer verlengd worden met 2 weken. De gemeente kan de termijn ook verlengen als andere belanghebbenden hun zienswijze naar voren mogen brengen.

Kosten

De gemeente kan geld vragen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. U hoort vooraf wat de kosten voor u zijn.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit over uw verzoek? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Duurt dat voor u te lang? Dan kunt u tegelijk een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke regeling totdat de rechter een definitieve beslissing neemt.

Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Meer informatie