migrate iconGevaarlijke stoffen vervoeren

Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren over wegen die daarvoor niet zijn aangewezen? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

Beschrijving

Gevaarlijke stoffen kunnen gevaarlijk zijn, omdat ze bijvoorbeeld kunnen ontploffen. Gevaarlijke stoffen mag u alleen vervoeren op aangewezen transportwegen. Zo gaat het vervoer niet door bewoond gebied.

Binnen de gemeente Kampen is een route vastgesteld voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen binnen de bebouwde kom. U kunt bij de gemeente een ontheffing aanvragen om van deze route af te wijken. Dit betekent dat u toch toestemming krijgt om gevaarlijke stoffen te vervoeren over andere wegen.

De vastgestelde route is via de N307 (vanaf de N50 tot aan de gemeentegrens met Dronten).

Aanvragen

U vraagt de ontheffing schriftelijk aan bij de gemeente. Om een ontheffing aan te vragen, geeft u door:

  • wat voor ontheffing u wilt aanvragen: alleen ontheffing voor het afwijken van de vastgestelde route gevaarlijke stoffen,  alleen een toestemming voor het laden/lossen of een combinatie van beiden
  • de ADR-klasse, de klasse-omschrijving en het UN-nummer van de routeplichtige gevaarlijke stof(fen)
  • de datum of periode waarvoor u de ontheffing aanvraagt
  • de laad- en losplaats of het afleveradres

Voorwaarden

Alleen voor routeplichtige stoffen moet u ontheffing aanvragen.

De voorwaarde voor het aanvragen van een ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is onder andere:

  • het vervoer is niet in strijd met de openbare veiligheid

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

De kosten van een ontheffing voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen zijn:

  • per dag € 6,15
  • per maand € 32,95
  • per jaar € 80,60

(tarieven 2023)

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Meer informatie

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

© 2023 Gemeente Kampen