Gevaarlijke stoffen vervoeren

Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren over wegen die daarvoor niet zijn aangewezen? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

Beschrijving

Gevaarlijke stoffen kunnen bijvoorbeeld ontploffen. Daarom mag u gevaarlijke stoffen alleen vervoeren op aangewezen wegen. Dit zijn wegen buiten bewoond gebied.

Binnen de gemeente Kampen is een route vastgesteld voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen binnen de bebouwde kom. U kunt bij de gemeente een ontheffing aanvragen om van deze route af te wijken. Dit betekent dat u toch toestemming krijgt om gevaarlijke stoffen te vervoeren over andere wegen.

De vastgestelde route is via de N307 (vanaf de N50 tot aan de gemeentegrens met Dronten).

Aanvragen

Om een ontheffing aan te vragen, geeft u door:

  • wat voor ontheffing u wilt aanvragen: alleen ontheffing voor het afwijken van de vastgestelde route gevaarlijke stoffen,  alleen een toestemming voor het laden/lossen of een combinatie van beiden
  • de ADR-klasse, de klasse-omschrijving en het UN-nummer van de routeplichtige gevaarlijke stof(fen)
  • de datum of periode waarvoor u de ontheffing aanvraagt
  • de laad- en losplaats of het afleveradres

Stuur uw aanvraag via e-mail naar info@kampen.nl.

Voorwaarden

Alleen voor routeplichtige stoffen moet u ontheffing aanvragen.

De voorwaarde voor het aanvragen van een ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is onder andere:

  • het vervoer is niet in strijd met de openbare veiligheid

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

De kosten van een ontheffing voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen zijn:

  • per dag € 6,75
  • per maand € 36,25
  • per jaar € 88,65

(tarieven 2024)

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen over het vervoeren van gevaarlijke stoffen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via vergunningen@kampen.nl of via telefoonnummer 14 038 (keuze 3).

Wet en regelgeving

Meer informatie