Gevaarlijke stoffen vervoeren

Gevaarlijke stoffen kunnen gevaarlijk zijn, omdat ze bijvoorbeeld kunnen ontploffen. Gevaarlijke stoffen mag u alleen vervoeren op aangewezen transportwegen. Zo gaat het vervoer niet door bewoond gebied.

Binnen de gemeente Kampen is een route vastgesteld voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen binnen de bebouwde kom. U kunt bij de gemeente een ontheffing aanvragen om van deze route af te wijken. Dit betekent dat u toch toestemming krijgt om gevaarlijke stoffen te vervoeren over andere wegen.

De vastgestelde route is via de N307 (vanaf de N50 tot aan de gemeentegrens met Dronten).

Om een ontheffing aan te vragen, geeft u door:

  • wat voor ontheffing u wilt aanvragen: alleen ontheffing voor het afwijken van de vastgestelde route gevaarlijke stoffen,  alleen een toestemming voor het laden/lossen of een combinatie van beiden
  • de ADR-klasse, de klasse-omschrijving en het UN-nummer van de routeplichtige gevaarlijke stof(fen)
  • de datum of periode waarvoor u de ontheffing aanvraagt
  • de laad- en losplaats of het afleveradres

Alleen voor routeplichtige stoffen moet u ontheffing aanvragen.

De voorwaarde voor het aanvragen van een ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is onder andere:

  • het vervoer is niet in strijd met de openbare veiligheid

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De kosten van een ontheffing voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen zijn:

  • per dag € 6,00
  • per maand € 32,10
  • per jaar € 78,50

(tarieven 2022)

U vraagt de ontheffing schriftelijk aan bij de gemeente.