Gemeentepagina

De gemeente Kampen publiceert officiële bekendmakingen op overheid.nl. Het gaat dan om formele besluiten over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen en bestemmingsplannen. De gemeente Kampen publiceert de meeste bekendmakingen ook in huis-aan-huisblad De Brug. De publicaties in het huis-aan-huisblad zijn bedoeld als service. Op overheid.nl staan alle officiële bekendmakingen. Daar leest u ook hoe u stukken kunt inzien en hoe u bezwaar kunt maken of in beroep kunt gaan.

Wilt u berichten over uw buurt via e-mail of via een app ontvangen? Meld u dan aan voor Berichten over uw buurt. U ontvangt bekendmakingen van de gemeente Kampen en andere overheden dan automatisch via e-mail of in de app 'Over uw buurt'.

Naar overuwbuurt.overheid.nl

Gemeentepagina's downloaden

De krant verschijnt iedere dinsdag. Hieronder kunt u de meest recente publicaties als pdf-bestand downloaden.

PDFGemeentepagina 20 augustus (pdf, 0,9 MB)

PDFGemeentepagina 13 augustus (pdf, 0,9 MB)

PDFGemeentepagina 6 augustus (pdf, 0,9 MB)

PDFGemeentepagina 30 juli 2019 (pdf, 1 MB)