Gemeentepagina

De gemeente Kampen publiceert officiële bekendmakingen op overheid.nl. Het gaat dan om formele besluiten over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen en bestemmingsplannen. De gemeente Kampen publiceert informatie ook in huis-aan-huisblad De Brug.

De publicaties in het huis-aan-huisblad zijn bedoeld als service. Op overheid.nl staan alle officiële bekendmakingen. Daar leest u ook hoe u documenten kunt inzien en hoe u bezwaar kunt maken of in beroep kunt gaan.

Wilt u berichten over uw buurt via e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor Berichten over uw buurtexterne-link-icoon. U ontvangt bekendmakingen van de gemeente Kampen en andere overheden dan automatisch via e-mail.

Gemeentelijke informatie

Gemeentelijk nieuws vindt u op onze nieuwspagina. Wilt u de informatie in weekblad De Brug bekijken? De gemeentepagina's en ander lokaal nieuws zijn te lezen op www.brugnieuws.nl/archiveexterne-link-icoon. De krant verschijnt iedere dinsdag.