Flexwoningen

Iemand die een woning zoekt moet vaak lang wachten op een nieuwe woning. Daarom wil de gemeente Kampen samen met deltaWonen flexibele woningen bouwen. Kortweg noemen we dit flexwoningen. Dit zijn tijdelijke woningen. Ze staan 10 tot 15 jaar op een plek. Als het nodig is, kunnen ze daarna op een andere plek worden gezet. Deze woningen zijn geschikt voor mensen die alleen of met z’n tweeën wonen.

De gemeente Kampen zoekt een goede plek voor de flexwoningen. De plek moet het liefst voldoen aan meerdere wensen. Bijvoorbeeld: 

  • Voorzieningen moeten niet te ver weg zijn. Denk aan winkels en scholen. 
  • De plek moet goed bereikbaar zijn. 
  • Er moet riolering, elektra en water zijn. 
  • De grond moet van de gemeente Kampen zijn. 

We bekeken 35 plekken. Hiervan is de Buitenbroeksweg de beste plek.     

Buitenbroeksweg  

DeltaWonen wil flexwoningen bouwen aan de Buitenbroeksweg. Ons plan was om 40 flexwoningen te bouwen. Maar na overleg met buurtbewoners is besloten om 24 flexwoningen met bergingen te bouwen voor de periode van 15 jaar. Na 10 jaar evalueren we de situatie. Op basis van deze evaluatie beslist de gemeente of de flexwoningen voor altijd mogen blijven staan.  

DeltaWonen vroeg in juni 2024 de vergunning aan voor de bouw. Het college van burgemeester en wethouders kan alleen een vergunning afgeven als de gemeenteraad positief advies geeft over de bouw. De gemeenteraad behandelt dit adviesvoorstel op donderdag 11 juli. Als de raad positief advies geeft, kan het college van B&W de vergunning afgeven. Dit maken wij dan bekend via www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon en de gemeentepagina in De Brug. Bij dit besluit staat tot wanneer en hoe belanghebbenden bezwaar kunnen maken.

Wilt u actief op de hoogte blijven over dit project? Meld u dan voor de nieuwsbrief van deltaWonen en de gemeente. Dit doet u door te mailen naar flexwonen@kampen.nl. Of kijk op de website van deltaWonenexterne-link-icoon.

Meer locaties 

De flexwoningen aan de Buitenbroeksweg zijn niet genoeg om iedereen aan een woning te helpen. Daarom kijkt de gemeente of er meer locaties geschikt zijn voor flexwoningen. Of dat er misschien meer locaties geschikt gemaakt kunnen worden. Zodra wij hierover meer weten, staat dat op deze webpagina. 

Flexwoning huren via deltaWonen

deltaWonen gaat de flexwoningen plaatsen. De woningen zijn tussen de 30 en 50 vierkante meters groot. Het zijn zelfstandige woningen, dus elke woning heeft een eigen keuken en badkamer met toilet. Ze zijn bedoeld voor mensen die alleen of met z’n tweeën wonen.