Fietsparkeren in de binnenstad

Als gemeente willen we een veilige en toegankelijke binnenstad. Er zijn nu onvoldoende voorzieningen, waardoor (brom)fietsen her en der neergezet worden. Hierdoor ontstaan onveilige en onwenselijke situaties. Fietsen blokkeren de toegang voor de hulpdiensten en de binnenstad is daardoor slecht toegankelijk. Dit is vooral merkbaar in de stegen en smalle straten. Onder andere de hulpdiensten hebben hierover de noodklok geluid. In (levensbedreigende) situaties, waarbij snel gehandeld moet worden, mogen fietsen nooit een blokkade zijn. Daarom gaat de gemeente in de binnenstad van Kampen het fietsparkeren invoeren.

Uitstel invoering fietsparkeren

We zitten nu met elkaar in een bijzondere situatie door de coronacrisis. Deze crisis raakt ons allemaal. Daarom is besloten om de invoering van het fietsparkeren deels uit te stellen.

Maak gebruik van de fietsparkeervakken

De fietsparkeervakken zijn wel aangelegd. We roepen u daarom op om vooral gebruik te maken van de fietsparkeerplaatsen. Op deze manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de binnenstad voor de hulpdiensten beter bereikbaar is en de binnenstad toegankelijker wordt. We hopen zo samen met u te werken aan een veilige, toegankelijke en gastvrije binnenstad.

Fietsparkeerplaatsen

Er zijn voldoende fietsparkeerplaatsen aangelegd in het gebied tussen Burgwal en IJsselkade en tussen Schapensteeg en Bovenkerk.

Iedereen is welkom om juist met de fiets naar de binnenstad te komen. Daarom zijn door de hele binnenstad duidelijke fietsparkeerplaatsen te vinden. Deze zijn herkenbaar door een bord en witte belijning. Ook rondom de winkelstraat en uitgaansgelegenheden zijn vele mogelijkheden om de fiets te parkeren. Hierdoor blijft de afstand tot de winkels, uitgaansgelegenheden en andere bedrijven en instellingen kort.

Pilot

De vakken zijn in eerste instantie voor een jaar ingericht. Zo wordt getest of de fietsparkeerplaatsen op de juiste plekken aangelegd zijn. De vakken worden daarom nu met een belijning gemarkeerd. Blijken dit de juiste plekken te zijn, dan wordt de belijning in het straatwerk opgenomen.

Denk mee!

Omdat het fietsparkeren in een testfase zit, ontvangen we graag uw mening. Heeft u suggesties, opmerkingen, ideeën, oplossingen, signalen, stuur dan een e-mail naar fietsparkeren@kampen.nl. We verzamelen alle opmerkingen en nemen dit mee in de verdere uitwerking van de pilot.

Overgangsfase

Ondanks dat een uitgebreide campagne in de stad vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is, is wel gestart met een campagne 'light' over het fietsparkeren om zoveel mogelijk aandacht te besteden aan de nieuwe voorzieningen in de binnenstad. Omdat het een nieuwe situatie is, wordt vanaf het moment van invoering eerst tijd genomen voor het doorverwijzen naar fietsparkeervakken en het uitleggen waarom dit belangrijk is. Er zijn begeleiders in de stad aanwezig die helpen bij de doorverwijzing naar de fietsparkeerplaatsen.

Runshopplaatsen

Op de Oudestraat zijn enkele runshopplaatsen te vinden. Deze zijn bedoeld voor de mensen die even snel een boodschap willen doen in de binnenstad. Het is niet de bedoeling dat fietsen daar langer dan een half uur worden geparkeerd.

Ontheffing

Mensen die slecht ter been zijn of om een andere reden van de fiets afhankelijk zijn en dat kunnen aantonen, kunnen een ontheffing bij de gemeente Kampen aanvragen. Dit wordt deze maand verder uitgewerkt. Hierover komt binnenkort meer informatie beschikbaar.

Aanpassingen parkeerplaatsen auto’s

Om voldoende plaatsen voor de fiets in het centrum van de stad te maken, is het nodig om parkeerplaatsen voor auto’s om te vormen tot parkeerplaatsen voor de fiets. Deze optie kwam ook naar voren uit de gesprekken die gevoerd zijn met inwoners en betrokkenen in de binnenstad. In de loop van de testfase zijn hierin ook alweer enkele wijzigingen doorgevoerd en zijn er parkeerplaatsen teruggekomen. Een overzicht:

Parkeergarage Hofstraat

De parkeergarage aan de Hofstraat is veranderd in een parkeergarage alleen voor vergunninghouders. Een deel van de binnenring van de parkeergarage wordt ingezet als fietsparkeerplaats. Het fietsparkeervak is sinds de start van de testfase kleiner gemaakt en zo zijn er weer 12 parkeerplaatsen extra voor vergunninghouders teruggekomen.

Koornmarkt

Op het plein bij de Koornmarkt is het fietsparkeervak kleiner gemaakt ten gunste van vier betaald parkeerplaatsen. Hier mag maximaal een uur geparkeerd worden.

Muntplein

De parkeerplaats Muntplein was als tegenprestatie definitief uitgebreid en is opnieuw groter gemaakt met zes extra parkeerplaatsen.

Stadsgehoorzaal

Het fietsparkeervak voor de Stadsgehoorzaal is kleiner gemaakt. Er zijn acht betaald parkeerplaatsen teruggekomen.

Achtergrondinformatie

In de aanloop naar het fietsparkeren hebben betrokkenen, waaronder ondernemers en inwoners, uit de binnenstad meegedacht over de oplossingsrichtingen. Via interviews, informatieavonden en inloopbijeenkomsten is de informatie opgehaald. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de vele fietsparkeerplaatsen in de binnenstad.

De resultaten van het participatietraject zijn opgenomen in een rapportage over fietsparkeren van Goudappel Coffeng, die dit traject begeleid heeft. Het rapport is verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan fietsparkeren binnenstad, dat het college van burgemeester en wethouders in september 2019 vastgesteld heeft. Wilt u hier meer over weten, dan zijn beide documenten op te vragen via fietsparkeren@kampen.nl.

Veelgestelde vragen over fietsparkeren

Als gemeente willen we een veilige en toegankelijke binnenstad. Er zijn nu onvoldoende voorzieningen, waardoor (brom)fietsen overal neergezet worden. Hierdoor ontstaan onveilige en onwenselijke situaties. Fietsen blokkeren de toegang voor de hulpdiensten en de binnenstad is daardoor slecht toegankelijk. Dit is vooral merkbaar in de stegen en smalle straten.

Onder andere de hulpdiensten hebben hierover de noodklok geluid. In (levensbedreigende) situaties waarbij snel gehandeld moet worden, mogen fietsen nooit een blokkade zijn. Daarom voeren we in de binnenstad van Kampen het fietsparkeren in.

We zitten nu met elkaar in een bijzondere situatie door de coronacrisis. Deze crisis raakt ons allemaal. Daarom is besloten om de invoering van het fietsparkeren deels uit te stellen. De fietsparkeervakken zijn wel aangelegd. Hier was al een begin mee gemaakt en de werkzaamheden konden met inachtneming van de hygiënemaatregelen afgemaakt worden.

We roepen u daarom op om vooral gebruik te maken van de fietsparkeerplaatsen. Op deze manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de binnenstad voor de hulpdiensten beter bereikbaar is en de binnenstad toegankelijker wordt. We hopen zo samen met u te werken aan een veilige, toegankelijke en gastvrije binnenstad.

Iedereen is welkom om met de fiets naar de binnenstad te komen. Daarom zijn door de hele binnenstad duidelijke fietsparkeerplaatsen te vinden. Deze zijn herkenbaar door een bord en witte lijnen. Ook rondom de winkelstraat en uitgaansgelegenheden zijn veel mogelijkheden om de fiets te parkeren. Hierdoor blijft de afstand tot de winkels, uitgaansgelegenheden en andere bedrijven en instellingen kort. In totaal komt er ruimte voor 1350 fietsen.

Dit is gebaseerd op de tellingen die op verschillende momenten gedaan zijn in de zomer van 2018. Daaruit blijkt dat er gemiddeld zo’n 1000 fietsen in de stad staan. Er was fietsparkeerruimte voor slechts 450 fietsen.

Om voldoende plaatsen voor fietsen te maken, is het nodig om parkeerplaatsen voor auto’s om te vormen tot parkeerplaatsen voor de fiets. Deze oplossing kwam ook uit de gesprekken met inwoners en betrokkenen in de binnenstad. In totaal worden 28 parkeerplaatsen gebruikt voor het fietsparkeren. Het gaat om meerdere parkeerplaatsen aan de Burgwal, Voorstraat, plein Koornmarkt en de parkeergarage in de Hofstraat. Als compensatie is het betaald parkeren op het Muntplein uitgebreid met 21 parkeerplaatsen.

Het plein bij de Koornmarkt en een deel van de parkeergarage in de Hofstraat veranderen in parkeerplaatsen voor de fiets. Het betaald parkeren op het Muntplein is daarom uitgebreid. De parkeergarage aan de Hofstraat verandert in een parkeergarage alleen voor vergunninghouders. De binnenring van de parkeergarage wordt fietsparkeerplaats. De buitenring is alleen voor vergunninghouders.

Sinds 3 april is hierdoor het betaald parkeren op het plein bij de Koornmarkt en in de parkeergarage Hofstraat vervallen.

We realiseren ons dat de parkeermogelijkheden in de binnenstad niet uitputtend zijn. Daarom is het betaald parkeren op het Muntplein uitgebreid. De parkeerdruk wordt het komende jaar gemonitord en geëvalueerd. Als blijkt dat de parkeerdruk te hoog is, dan wordt naar een oplossing gezocht.

Nee. U moet uw fiets op eigen terrein parkeren. Is dit niet mogelijk, dan kunt u uw fiets in een van de fietsparkeervakken plaatsen.

Ja. De plattegrond wordt nu gemaakt en zo snel mogelijk beschikbaar gesteld. Op straat herkent u de fietsparkeerplaatsen aan het bord en de witte lijnen.

De vakken zijn in eerste instantie voor een jaar ingericht. Zo wordt getest of de fietsparkeerplaatsen op de juiste plekken aangelegd zijn. De vakken worden daarom nu met lijnen aangegeven. Per vak wordt gekeken of er nietjes nodig zijn. Dit zijn hekjes om de fiets tegenaan te plaatsen. Zijn deze nodig, dan worden ze alsnog aangebracht.

De vakken zijn in eerste instantie voor een jaar ingericht. Zo wordt getest of de fietsparkeerplaatsen op de juiste plekken aangelegd zijn. De vakken worden daarom nu met lijnen aangegeven. Als blijkt dat dit de juiste plekken zijn, dan wordt de plek pas definitief ingericht door de bestrating aan te passen

Ja, maar dit is door de coronacrisis voorlopig uitgesteld. We vragen de bezoekers van de binnenstad al wel om de vakken te gebruiken. Zo zorgen we er samen voor dat de binnenstad voor de hulpdiensten beter bereikbaar is en de binnenstad toegankelijker wordt.

Bij de voorbereiding hebben betrokkenen, waaronder ondernemers en inwoners, uit de binnenstad meegedacht over de oplossingsrichtingen. Via interviews, informatieavonden en inloopbijeenkomsten is informatie opgehaald. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de vele fietsparkeerplaatsen in de binnenstad. De inwoners en ondernemers in het gebied zijn per adres uitgenodigd om aan deze bijeenkomsten deel te nemen. Ondertussen is de informatie over de invoering van het fietsparkeren gedeeld via huis-aan-huisblad De Brug en te vinden op www.kampen.nl/fiets.

We zijn nu nog bezig met de afrondende werkzaamheden voor de fietsparkeerlocaties. Hierover wordt opnieuw gecommuniceerd via bijvoorbeeld weekblad De Brug, de gemeentelijke website en social media.

Binnenkort start de campagne over het fietsparkeren. Dit om zoveel mogelijk aandacht te besteden aan de nieuwe voorzieningen in de binnenstad. Omdat het een nieuwe situatie is, wordt vanaf de invoering eerst tijd genomen voor het doorverwijzen naar fietsparkeervakken en het uitleggen waarom dit belangrijk is. Zodra het mogelijk is, zijn begeleiders in de stad aanwezig. Zij helpen bij het verwijzen naar de fietsparkeerplaatsen. Wanneer de campagne start, dat is afhankelijk van het verloop van de coronacrisis.

Op de Oudestraat komen enkele runshopplaatsen. Deze zijn bedoeld voor mensen die even snel een boodschap willen doen. Het is niet de bedoeling dat fietsen daar langer dan een half uur worden geparkeerd. Parkeerplaatsen om de fiets langer te stallen zijn rondom het winkelgebied aangelegd.

De ontheffing wordt nu ontwikkeld. U kunt deze binnenkort aanvragen via www.kampen.nl/fiets.

Aan de Burgwal zijn de invalidenparkeerplaatsen verplaatst van de rechterkant van de brug (Cellebroedersweg-Burgwal) naar de linkerkant (gezien vanaf de Oudestraat).