Fietsparkeren in de binnenstad

Als gemeente willen we een veilige en toegankelijke binnenstad. Er zijn nu onvoldoende voorzieningen, waardoor (brom)fietsen her en der neergezet worden. Hierdoor ontstaan onveilige en onwenselijke situaties. Fietsen blokkeren de toegang voor de hulpdiensten en de binnenstad is daardoor slecht toegankelijk. Dit is vooral merkbaar in de stegen en smalle straten. Onder andere de hulpdiensten hebben hierover de noodklok geluid. In (levensbedreigende) situaties, waarbij snel gehandeld moet worden, mogen fietsen nooit een blokkade zijn. Daarom gaat de gemeente in de binnenstad van Kampen het fietsparkeren invoeren.

Fietsparkeerplaatsen

Er zijn fietsparkeerplaatsen aangelegd in het gebied tussen Burgwal en IJsselkade en tussen Schapensteeg en Bovenkerk.

Iedereen is welkom om juist met de fiets naar de binnenstad te komen. De fietsparkeervakken zijn herkenbaar door een bord en witte belijning. Ook rondom de winkelstraat en uitgaansgelegenheden zijn vele mogelijkheden om de fiets te parkeren. Hierdoor blijft de afstand tot de winkels, uitgaansgelegenheden en andere bedrijven en instellingen kort.

Maak gebruik van de fietsparkeervakken

De fietsparkeervakken zijn aangelegd. We roepen u daarom op om vooral gebruik te maken van de fietsparkeerplaatsen. Op deze manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de binnenstad voor de hulpdiensten beter bereikbaar is en de binnenstad toegankelijker wordt. We hopen zo samen met u te werken aan een veilige, toegankelijke en gastvrije binnenstad.

Pilot

De vakken zijn in eerste instantie voor een jaar ingericht. Zo wordt getest of de fietsparkeerplaatsen op de juiste plekken aangelegd zijn. De vakken worden daarom nu met lijnen gemarkeerd. Blijken dit de juiste plekken te zijn, dan worden de lijnen in het straatwerk opgenomen.

Runshopplaatsen

Op de Oudestraat zijn runshopplaatsen te vinden. Deze zijn bedoeld voor mensen die even snel een boodschap willen doen in de binnenstad. Het is niet de bedoeling dat fietsen daar langer dan een uur worden gestald.

Locaties

Grote vakken

  • Bovenkerk
  • Hofstraatgarage
  • Stadsbrug
  • Stadsgehoorzaal
  • Stadskazerne

Kleine vakken

  • Burgwal
  • Geerstraat
  • Oudestraat (runshopvakken)
  • Voorstraat

Kaart binnenstad Kampen met locaties fietsparkeervakken

Ontheffingen

Inwoners met een beperking en inwoners van de binnenstad zonder eigen ruimte om de fiets te stallen kunnen een ontheffing voor het fietsparkeren aanvragen. Het kan even duren voordat u een aangevraagde ontheffing ontvangt. Maar er wordt niet eerder gehandhaafd dan dat alle aangevraagde ontheffingen zijn afgehandeld.

Ontheffingen voor inwoners met een beperking

Inwoners die slecht ter been zijn of om een andere reden van de fiets afhankelijk zijn en dat kunnen aantonen, kunnen een ontheffing aanvragen. De ontheffing vraagt u aan via deze pagina (met DigiD) of in het stadhuis bij de balie Inkomen en zorg. Met deze ontheffing mag de fiets onder voorwaarden buiten de fietsparkeervakken worden gestald.

Ontheffing aanvragen (met DigiD)

Ontheffingen voor inwoners van de binnenstad

Ook voor inwoners van de binnenstad geldt dat zij hun fiets in de fietsparkeervakken of op eigen terrein moeten stallen. Woont u in de binnenstad en heeft u geen eigen schuur of plaats om uw fiets te stallen? U kunt dan een ontheffing aanvragen door een e-mail te sturen naar fietsparkeren@kampen.nl. Met deze ontheffing mag u de fiets onder voorwaarden voor uw eigen woning stallen (met uitzondering van de stegen).

Achtergrondinformatie

In de aanloop naar het fietsparkeren hebben betrokkenen, waaronder ondernemers en inwoners, uit de binnenstad meegedacht over de oplossingsrichtingen. Via interviews, informatieavonden en inloopbijeenkomsten is de informatie opgehaald. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de vele fietsparkeerplaatsen in de binnenstad.

Denk mee!

Omdat het fietsparkeren in een testfase zit, ontvangen we graag uw mening. Heeft u suggesties, opmerkingen, ideeën, oplossingen of signalen? Stuur dan een e-mail naar fietsparkeren@kampen.nl. U kunt ons met vragen over het fietsparkeren ook bellen via telefoonnummer 14 038. We verzamelen alle opmerkingen en nemen dit mee in de verdere uitwerking van de pilot.

Veelgestelde vragen over fietsparkeren

De fietsvakken in de Oudestraat zijn bedoeld voor mensen die even een boodschap willen doen. Gaat u langer naar de stad of werkt u er, dan vragen we u om de fiets in een fietsvak aan de randen van het winkelgebied te zetten. Zo is er ruimte voor iedereen.

Samen met ondernemers kijken we hoe we de vakken in de Oudestraat en in het gebied eromheen kunnen uitbreiden.

Staat u in de Oudestraat kort naast een vak geparkeerd om een boodschap te doen? Als u de fiets binnen een uur weer meeneemt is dat geen probleem. Zorg wel dat u de doorgang voor anderen niet blokkeert.

Fietsen die niet in een fietsvak staan, worden voorzien van een fietslabel. Via het label wordt gevraagd om de fiets binnen een uur in een fietsvak te zetten.

Als een fiets niet binnen dat uur in een fietsvak wordt gezet, dan nemen medewerkers van toezicht en handhaving de fiets mee. In de eerste periode (tot en met januari 2021) werken we met een overgangsperiode. De fiets wordt dan naar het fietsdepot aan de Burgwalstraat 22 gebracht. De eigenaar kan de fiets daar tijdens winkeltijden gratis weer ophalen. Na een week wordt de fiets naar het fietsendepot aan de Zwartendijk 6 gebracht. Daar kan de fiets tegen betaling van 15 euro weer worden opgehaald.

Fietsen die hinderlijk gestald staan en de toegang tot het winkelgebied, woningen en winkels belemmeren, die worden direct verwijderd.

Nee, een scootmobiel is een gehandicaptenvoertuig. Die mag buiten de vakken worden geparkeerd, maar ze mogen de toegang tot het winkelgebied, woningen en winkels niet belemmeren.

Er loopt een campagne over het fietsparkeren. Dit om zoveel mogelijk aandacht te besteden aan de nieuwe voorzieningen in de binnenstad. Omdat het een nieuwe situatie is, wordt vanaf de invoering eerst tijd genomen voor het doorverwijzen naar fietsparkeervakken en het uitleggen waarom dit belangrijk is. Op verschillende momenten zijn begeleiders in de stad aanwezig. Zij helpen bij het verwijzen naar de fietsparkeerplaatsen.

Ja, maar dit is door de coronacrisis voorlopig uitgesteld. Op dit moment is nog niet bekend wanneer wij starten met handhaven. Dit maken we voor die tijd bekend.

We vragen de bezoekers van de binnenstad al wel om de vakken te gebruiken. Medewerkers van handhaving verwijzen bezoekers van de binnenstad zoveel mogelijk naar de fietsparkeervakken. Ook doen we dit door fietsen in de stegen en smalle straten te voorzien van een informatielabel. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen weet hoe fietsparkeren werkt. De binnenstad wordt zo steeds toegankelijker en voor de hulpdiensten steeds beter bereikbaar.

De vakken zijn in eerste instantie voor een jaar ingericht. Zo wordt getest of de fietsparkeerplaatsen op de juiste plekken aangelegd zijn. De vakken worden daarom nu met lijnen aangegeven. Als blijkt dat dit de juiste plekken zijn, dan wordt de plek pas definitief ingericht door de bestrating aan te passen

De vakken zijn in eerste instantie voor een jaar ingericht. Omdat er grote vraag was naar fietsnietjes is er besloten om ook tijdens de pilot al nietjes te plaatsen. Dit zijn hekjes om de fiets tegenaan te plaatsen. Niet op alle locaties zijn deze nietjes geplaatst. We blijven monitoren of er vraag is naar meer fietsnietjes.

We realiseren ons dat de parkeermogelijkheden in de binnenstad niet uitputtend zijn. Daarom is het betaald parkeren op het Muntplein uitgebreid. De parkeerdruk wordt het komende jaar gemonitord en geëvalueerd. Als blijkt dat de parkeerdruk te hoog is, dan wordt naar een oplossing gezocht.

Om voldoende plaatsen voor fietsen te maken, is het nodig om parkeerplaatsen voor auto’s om te vormen tot parkeerplaatsen voor de fiets. Deze oplossing kwam ook uit de gesprekken met inwoners en betrokkenen in de binnenstad. In totaal worden 28 parkeerplaatsen gebruikt voor het fietsparkeren. Het gaat om meerdere parkeerplaatsen aan de Burgwal, Voorstraat, plein Koornmarkt en de parkeergarage in de Hofstraat. Als compensatie is het betaald parkeren op het Muntplein uitgebreid met 21 parkeerplaatsen.

Dit is gebaseerd op de tellingen die op verschillende momenten gedaan zijn in de zomer van 2018. Daaruit blijkt dat er gemiddeld zo’n 1000 fietsen in de stad staan. Er was fietsparkeerruimte voor slechts 450 fietsen.

Iedereen is welkom om met de fiets naar de binnenstad te komen. Daarom zijn door de hele binnenstad duidelijke fietsparkeerplaatsen te vinden. Deze zijn herkenbaar door een bord en witte lijnen. Ook rondom de winkelstraat en uitgaansgelegenheden zijn veel mogelijkheden om de fiets te parkeren. Hierdoor blijft de afstand tot de winkels, uitgaansgelegenheden en andere bedrijven en instellingen kort. In totaal komt er ruimte voor 1350 fietsen.