Op straat of aan de deur verkopen

Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u geen vergunning nodig. Dit wordt venten genoemd. U moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Wilt u huis-aan-huis goederen verkopen voor een goed doel? Hier heeft u een collectevergunning voor nodig. Zie voor meer informatie 'Geld inzamelen'.

Het is verboden te venten:

  • op zondag;
  • op maandag vóór 10.00 uur;
  • op maandag tot en met zaterdag tussen 20.00 uur en 10.00 uur;
  • als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt.