Op straat of aan de deur verkopen

Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u geen vergunning nodig. Dit wordt venten genoemd. U moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Wilt u huis-aan-huis goederen verkopen voor een goed doel? Hier heeft u een collectevergunning voor nodig. Zie voor meer informatie 'Geld inzamelen'.

Het is verboden te venten:

  • op zondag;
  • op maandag vóór 10.00 uur;
  • op maandag tot en met zaterdag tussen 20.00 uur en 10.00 uur;
  • als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.