Energietoeslag aanvragen

Stuur bij uw aanvraag alle gevraagde bijlagen mee. Zonder deze bewijsstukken kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Het gaat om:

 • bewijsstukken van het inkomen over de laatste 3 maanden van u en uw partner
 • vraagt u de energietoeslag niet online aan, stuur dan ook een kopie id-bewijs mee van u en uw partner (een rijbewijs is geen geldig id-bewijs)

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Daarom krijgen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van € 800. U krijgt deze toeslag 1 keer per huishouden. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? U kunt het geld dan opzij zetten en gebruiken voor het betalen van de jaarafrekening.

U krijgt de energietoeslag automatisch in de volgende gevallen:

 • U ontvangt een bijstandsuitkering van de gemeente.
 • U ontvangt een van de volgende uitkeringen:
  • IOAW-uitkering
  • IOAZ-uitkering
  • AIO-uitkering
  • Bijstand voor zelfstandigen (BBZ)
 • U ontvangt een van de volgende minimaregelingen:
  • Individuele inkomenstoeslag
  • Regeling hoge zorgkosten
  • Meedoenbonnen

Ontvangt u al een uitkering of minimaregeling van de gemeente? Dan hoeft u niets te doen. U heeft het bedrag begin mei 2022 dan op uw rekening ontvangen.

Als u de toeslag niet vanzelf krijgt, dan kunt u de energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Dit kan online of met een aanvraagformulier. Kijk bij de voorwaarden of u de energietoeslag kunt aanvragen. Daar staan ook de inkomensgrenzen tot 120% van de bijstandsnorm.

Energietoeslag aanvragen (met DigiD)

Wij kennen niet iedereen met een laag inkomen. Daardoor kunnen we niet aan iedereen met een laag inkomen de toeslag automatisch betalen. Ontvangt u al een uitkering of minimaregeling van de gemeente? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt het bedrag begin mei 2022 dan vanzelf op uw rekening.

Als u de toeslag niet vanzelf krijgt, dan kunt u de energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Kijk bij de voorwaarden of u de energietoeslag kunt aanvragen. Daar staan ook de inkomensgrenzen tot 120% van de bijstandsnorm.

Om de energietoeslag aan te vragen vult u de aanvraag volledig in. Stuur specificaties van uw inkomen van de laatste 3 maanden mee. Ontvangt u een AOW-uitkering? U kunt uw uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden downloaden op de website van de SVB. U heeft hier uw DigiD voor nodig.

Energietoeslag aanvragen (met DigiD)

De voorwaarden om de eenmalige energietoeslag te ontvangen zijn:

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U krijgt geen studiefinanciering.
 • U heeft een inkomen tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
 • U woont in de gemeente Kampen.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U verblijft niet in een instelling of inrichting.
 • U krijgt deze toeslag 1 keer per huishouden. Bij uw huishouden horen uw eventuele partner, kinderen en anderen die bij u wonen van 21 jaar of ouder.

Overzicht inkomen tot 120% van de bijstandsnorm zonder vakantiegeld

21 jaar tot AOW-leeftijd:

 • alleenstaand: € 1.244,55
 • echtpaar of samenwonend: € 1.777,92

AOW-leeftijd of ouder:

 • alleenstaand: € 1.382,89
 • echtpaar of samenwonend: € 1.872,50

Wij nemen zo snel mogelijk een besluit over uw aanvraag. Dit kan maximaal 8 weken duren vanaf de datum dat wij de aanvraag hebben ontvangen. Wij doen ons best uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen, zodat u eerder een beslissing ontvangt.

Heeft u vragen over de energietoeslag? Neem dan contact op met de balie Inkomen en zorg. De balie in het stadhuis is dagelijks zonder afspraak open van 9.00 tot 12.30 uur. U kunt ons ook bellen van 8.30 tot 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur) via telefoonnummer 14 038 (keuze 1) of een e-mail sturen naar meedoen@kampen.nl.

Financiën op Koers

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag? Of wilt u verder in gesprek over uw financiële situatie? Neem dan contact op met Financiën op Koers. Dit kan via de website www.financienopkoers.nl of via telefoonnummer 038-3335924. U kunt ook appen via het nummer 06-10272050.

Wilt u liever langskomen? Dat kan op:

 • maandag van 13.00 tot 15.00 uur: Werkcafé (Impact), Gildestraat 1 in Kampen
 • dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur: Het Lokaal, Erfgenamenstraat 1C in IJsselmuiden
 • woensdag van 10.00 tot 14.00 uur: Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 in Kampen