Duurzame woonomgeving

De gemeente neemt maatregelen om wateroverlast, hitte en droogte te beperken. Zo zetten we in op meer groen en worden pleinen en straten opnieuw ingericht. U kunt ook zelf uw omgeving vergroenen en water de ruimte geven.

Klimaatverandering zorgt voor verschillende effecten: buien worden heviger, maar we krijgen ook te maken met drogere en hetere zomers. Een vergrote kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen levert risico’s op voor veiligheid, gezondheid en economie.

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft daarom een Uitvoeringsprogramma 2021-2025 ontwikkeld. Dit is een strategie om onze wijken en kernen aan te passen aan het nieuwe klimaat. Deze strategie is opgesteld op basis van de uitkomsten van stresstesten. Met stresstesten is bijvoorbeeld berekend wat er in de gemeente (en dus ook in uw straat of buurt) gebeurt wanneer er heel veel regen valt in korte tijd. Of wat er gebeurt bij langdurige hitte of droogte. Ook laten stresstesten zien wat de gevolgen zijn van overstroming en het stijgen van de zeespiegel. Zo weten we welke delen van Kampen en onze omgeving het meest kwetsbaar zijn. Daarmee kunnen we nu inspelen op wat straks komt.

Bekijk via deze link de stresstest van uw straat. Staat van je Straat Gemeente Kampen (arcgis.com)externe-link-icoon

De gemeente zet volop in op het klimaatbestendig maken van Kampen. We zorgen waar het meest nodig is voor meer ruimte voor groen, goede wateropvang en het ontstenen van wijken. Zo hebben we de afgelopen jaren verharding vervangen door groen, bijvoorbeeld in de Christinastraat en op het Oratoriumplein (Lees meer over wat we hebben gedaan op het Oratoriumpleinexterne-link-icoon). Ook zijn er maatregelen genomen tegen wateroverlast in onder andere de Buiten Nieuwstraat, de Noordweg, de Wielstraat en Schreiershoek. De komende jaren staan er nog veel meer locaties op de planning waar extra groen komt of waar wateroverlast tegengegaan wordt.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt ook in en om uw huis rekening houden met het klimaat. Door bijvoorbeeld te zorgen dat het regenwater beter de grond in kan zakken en te vergroenen. Voor verschillende maatregelen kunt u subsidie aanvragen. Lees hier meer over op de pagina subsidies voor het klimaat.

Als u helpt om het regenwater in de bodem te laten zakken, kan het water terecht komen in het grondwater. Schoon regenwater komt op die manier niet in het riool terecht. Het water kan dan bovendien worden vastgehouden voor droge tijden. Water langer vasthouden kan onder meer door:

  • minder tegels aanleggen in uw tuin;.
  • aanleggen van een geveltuintje,
  • loskoppelen van uw regenpijp;
  • opvangen van water in een regenton;
  • aanleggen van een sedumdak.

Ook kunt u uw omgeving vergroenen. Meer groen in de straat ziet er niet alleen veel gezelliger uit, maar het is ook nog eens heel erg goed voor uw straat. Planten en bomen werken als een spons. Ze houden regenwater vast en geven dit langzaam weer af aan de lucht. Zo blijft uw wijk 's zomers lekker koel en is er minder kans op wateroverlast.

Oplaadpunt voor elektrische auto

Rijdt u een elektrische auto of gaat u dit binnenkort doen? En heeft u geen ruimte op eigen terrein voor een laadpaal? U kunt gratis een openbare laadpaal aanvragen. Lees meer op de pagina Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen.