Drostenerf

Drostenerf is het gebied tussen Drostenstraat, Erfgenamenstraat en Zandbergstraat. Hier bouwen we over een tijdje een nieuwe school, maatschappelijke functies en woningen/appartementen.

Drostenerf: gebied met vele functies

IJsselmuiden is volop in beweging. Diverse projecten komen van de grond. Al langere tijd  willen we graag het gebied tussen de Drostenstraat en Erfgenamenstraat aanpakken. 

In Nederland is woningnood. Ook in IJsselmuiden. De woningbouw in Drostenerf helpt dit op te lossen. In dit gebied is ook ruimte voor onderwijs en groen. Samen met alle betrokken partijen, de toekomstige gebruikers van de gebouwen en de omwonenden werken wij aan een mooi, groen en aantrekkelijk stukje IJsselmuiden.

De naam Drostenerf

Het gebied kreeg de naam Drostenerf. Dat is natuurlijk een verwijzing naar de straten waartussen het gebied ligt; de Drostenstraat en Erfgenamenstraat. Maar de naam Drostenerf laat ook iets van de ambitie zien voor dit gebied. Een erf is namelijk een gebied waar verblijven belangrijker is dan verkeer. En een drost was een historische titel voor iemand met een hoge verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid voelen we voor de ontwikkeling van dit gebied.

Betrokken partijen

Een gebied veranderen kan niet zonder de mening mee te nemen van de gebruikers. Ook de direct omwonenden hebben een mening. Al deze meningen nemen wij mee bij de plannen.

Wat gaan we doen?

Adviesbureau RHO gaat voor het gebied de uitgangspunten voor de ontwikkeling beschrijven. Deze uitgangspunten komen uit de informatie die RHO krijgt van de omwonenden, de gemeente én de betrokken partijen. Met deze uitgangspunten kan uiteindelijk een plan worden gemaakt. Het streven is dat in 2025 een definitief plan aan de betrokken partijen kan worden voorgelegd. 

Nieuwsbrief

Er gaat nog veel te gebeuren in Drostenerf. Wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief. Dat kan binnenkort via drostenerf@kampen.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken als u vragen heeft over dit project.