document iconDraaiorgel spelen

Beschrijving

Als u in het openbaar muziek wilt spelen op een draaiorgel, heeft u daar geen toestemming voor nodig. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

U moet bij het spelen op een draaiorgel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Iedere 15 minuten moet u minimaal 200 meter verplaatsen.
  • Als ondernemers en omwonenden hinder ondervinden, moet u direct passende maatregelen nemen.

Deze voorwaarden gelden niet tijdens een evenement. Als u tijdens een evenement muziek wilt spelen op een draaiorgel moet u vooraf contact opnemen met de organisator van het evenement.

Contact

Heeft u vragen over het spelen met een draaiorgel? Neem dan contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 3).