De heemtuin van Kampen

Een heemtuin is een tuin met struiken, planten en bomen die van nature in het gebied voorkomen. Dit noemen ze de inheemse flora. De heemtuin in Kampen is in 1981 aangelegd. Tot op de dag van vandaag werken wij aan de tuin. Zo is er vanaf april 2022 een stenen muurtje waarop plantjes groeien die 150 jaar geleden al in Kampen voorkwamen. U mag het hele jaar door gratis in de heemtuin wandelen en van de natuur genieten. Wij heten u van harte welkom!

Zo is de heemtuin ontstaan

In 1981 begon Gerrit Frank met de heemtuin. Hij was voorzitter van natuurvereniging IJsseldelta en directeur van de Juliana van Stolberghschool. Deze school stond op de plaats van de huidige Heemhof. Gerrit Frank wilde de inheemse flora bekend(er) maken bij de mensen die in Kampen wonen. Die struiken, planten en bomen wilde hij op een aantrekkelijke manier presenteren: met een heemtuin. In de tuin konden schoolkinderen mooi aan veldbiologie doen. En dat doen ze nog steeds! In 2019 startte een ingrijpende innovatie. De heemtuin brachten we terug naar het ontwerp zoals Gerrit Frank voor ogen had. Dit ontwerp is gebaseerd op de bevindingen en ideeën van dr. Ger Londo (1935 – 2018). Hij was botanicus en onderzoeker naar inheemse flora. Ook voegden we nieuwe dingen toe. Denk aan een naaldbomenbosje, een klimplantenboog en een vlonderbrug door de vijver.

Wat is er te zien

De heemtuin is ingedeeld in diverse biotopen. Een biotoop is een gebied met eigenschappen die verschillen van de omgeving, en daarom geschikt is voor specifieke planten en bomen. Zo is er in de heemtuin grasland, bos, moerasachtige gedeelten en een begroeide steenhoop. Ook zijn er waterpartijen zoals een sloot en een vijver. In al deze biotopen vindt u de erbij horende inheemse planten. Door de tuin loopt een betonnen hoofdpad. Vanaf dit pad heeft u goed zicht op alle soorten begroeiing, ook als u moeilijk ter been bent. Verder is er een pad door het bosgedeelte en is er een graspad, een zandpad en een schelpenpad. 

De heemtuin bevindt zich op de hoek van de Flevoweg / Wederiklaan, 8625 DJ Kampen