De Bakkerij

Op en rond de plek waar ooit bakkerij Fuite stond in IJsselmuiden ontwikkelen projectontwikkelaars BPD (Bouwfonds Gebiedsontwikkeling) en Bemog Project Ontwikkeling samen met de gemeente een nieuwe duurzame en toekomstbestendige woonwijk: ‘De Bakkerij’. Hier komen 300 woningen.

Wat? 

De Bakkerij wordt een woonwijk met woningbouw voor verschillende doelgroepen, volgens het gemeentelijk beleid. Dit betekent dat er 20% sociale huurwoningen komen. Ook komen er 24 zelfbouwkavels in het gebied. Verder is het woningbouwprogramma een gevarieerd aanbod met appartementen, rijwoningen, seniorenwoningen, twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen.  De wijk De Bakkerij krijgt een dorps karakter, dat past binnen IJsselmuiden. Kenmerkend voor dorps bouwen is het toepassen van een kap op het grootste deel van de bebouwing. Op een beperkt aantal plekken komen appartementen in een aantal kleinere appartementengebouwen. 

De projectontwikkelaars geven invulling aan het doel van de gemeente om het woningtekort voor inwoners van de regio Kampen op te lossen. De ontwikkelaars zijn van plan de woningen en zelfbouwkavels te verkopen aan kopers met een maatschappelijke of economische binding met de regio Kampen. Ook geldt er voor de eerste bewoners van De Bakkerij een zelfbewoningsplicht van drie jaar. Dit komt in de koopcontracten te staan. 

Waar? 

De Bakkerij komt op het terrein tussen de Plasweg, Grafhorsterweg, Koekoeksweg en Ringdijk. 

Wanneer? 

Het is nog niet duidelijk wanneer de woningen in verkoop gaan en wanneer de bouw start. Eerst moet het bestemmingsplan onherroepelijk worden en het terrein bouwrijp gemaakt worden.

Het bestemmingsplanexterne-link-icoon van De Bakkerij in IJsselmuiden zoals vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 23 maart 2023 heeft ter inzage gelegen. Tijdens deze periode hebben 5 belanghebbenden beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Dit heeft gevolgen voor de planning, maar het is nog niet in te schatten hoelang dit gaat duren. 

Lees verder over De Bakkerij op de website van de projectontwikkelaars www.nieuwbouw-ijsselmuiden.nlexterne-link-icoon