Datalek melden

De gemeente Kampen verwerkt veel persoonsgegevens. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en zorgen voor een goede beveiliging. Daarbij houden we steeds rekening met de laatste stand van de techniek. Wij passen onze beveiliging daarop aan. Toch kunnen persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan door een inbreuk op de beveiliging. Dit heet een datalek. Ontdekt u een datalek? Meld dit dan direct bij de gemeente.

Wat is een datalek?

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang tot die gegevens mag hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om het hacken van digitale informatiesystemen van de gemeente, waarbij persoonsgegevens worden gestolen. Andere voorbeelden zijn: een verloren of gestolen USB-stick, laptop of smartphone waarop persoonsgegevens staan. Maar ook als een klant gegevens van een achtergebleven formulier van een andere klant kan zien is dat een datalek.

Wat doen wij als een datalek is ontdekt?

Ontdekt u een datalek? Dan is de eerste zorg het dichten van het lek. Tegelijkertijd gaan wij nauwkeurig na welke gegevens gelekt zijn en of de betreffende persoon gedupeerd is door het lek. Als er een risico is dat de privacy geschonden is, dan melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de benadeelde(n) en helpen wij om het risico op schade te beperken.

Waar kunt u een datalek melden?

U kunt een datalek online melden. Na uw melding ondernemen wij direct actie om het datalek te onderzoeken.

Heeft u vragen over het melden van een datalek? Of kunt u het datalek niet online melden? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 038.