leisure iconCirculaire economie

In 2050 willen we dat er in de gemeente Kampen geen gebruik meer wordt gemaakt van gedolven grondstoffen zoals ruwe olie en aardgas. Die zijn dan vervangen door volledig hernieuwbare of bio-based grondstoffen. Om dat te bereiken werken we samen met inwoners, overheidsinstellingen, bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

In een volledig circulaire economie worden materialen en producten oneindig gebruikt en hergebruikt. Grondstoffen worden optimaal hergebruikt. Dat voorkomt problemen van vervuiling en afval. Er zijn dan geen nieuwe grondstoffen nodig, dus die kunnen ook niet opraken.

Verantwoordelijkheid

De gemeente Kampen wil haar inwoners en bedrijven helpen om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen bij de overgang naar deze circulaire economie. De gemeente helpt met het bij elkaar brengen van partijen, het creëren van kansen en aansluiten bij mogelijkheden die zich voordoen, en het wegnemen van belemmeringen.

De gemeente heeft bovendien een voorbeeldfunctie. Bij de eigen inkoop, het onderhoud van gemeentelijke gebouwen en bij aanbestedingen staat circulariteit bij de gemeente voorop. Vanaf 2023 worden alle gemeentelijke bouw en bouw gerelateerde werken 100% circulair aanbesteed.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Kampen