Burgerpanel

Wilt u uw mening geven over zaken die u aangaan in de gemeente Kampen? Word dan lid van het burgerpanel van de gemeente Kampen.

De gemeente wil graag uw mening horen. Met uw mening kunt u een bijdrage leveren aan de keuzes die de gemeente moet maken. Alle inwoners van 12 jaar en ouder kunnen meedoen aan het digitale burgerpanel. Dit kunnen ook meerdere personen in één huishouden zijn.

Leden van het digitale burgerpanel kunnen enkele keren per jaar via e-mail benaderd worden om hun mening te geven over een actueel onderwerp. In de e-mail staat dan een link naar de vragenlijst, die u online kunt invullen en verzenden. Panelleden worden alleen benaderd voor onderwerpen die hen aangaan en waarbij de mening van burgers belangrijk is voor het nemen van besluiten of vervolgstappen.

Deelnemen aan het burgerpanel is vrijwillig. Ook het meewerken aan een bepaald onderzoek. De vragenlijsten worden anoniem verwerkt door de sectie Onderzoek & Informatie van de gemeente Zwolle. De gemeente Zwolle beheert het burgerpanel van de gemeente Kampen. Ook voeren zij in opdracht van onze gemeente de peilingen uit onder het burgerpanel. De gemeente Zwolle houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw antwoorden worden altijd vertrouwelijk verwerkt.

Vragen over het burgerpanel?

Heeft u vragen over het burgerpanel van de gemeente Kampen of vragen op het gebied van onderzoek of statistiek? Neem dan contact met ons op via 14 038 of e-mail: burgerpanel@kampen.nl.