Rioolklacht melden

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Heeft u last van een rioolverstopping? Dan moet u een gespecialiseerd bedrijf inhuren. De kosten voor het inhuren van een gespecialiseerd bedrijf zijn voor rekening van de bewoner, ook al zit de verstopping buiten uw erf.

Voordat u een klacht bij de gemeente meldt, heeft u eerst vastgesteld (of laten vaststellen) dat de oorzaak van de klacht buiten uw erf ligt.

Zo meldt u bij de gemeente een klacht over het riool:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • wat voor soort klacht het is (verstopping, stank of verzakking)
  • hoe lang u de klacht al heeft
  • of uw buren dezelfde klacht hebben
  • eventuele foto’s en bouwtekeningen
  • een eventueel onderzoek of verklaring van een bedrijf dat uw klacht heeft onderzocht 

Neem hiervoor contact op met ons Klant Contact Centrum via 14 038 of kijk op www.kampen.nl/contact.

Als het bedrijf constateert dat de riolering op gemeentelijk terrein beschadigd of verzakt is, moet u contact opnemen met de gemeente. De gemeente laat dit dan op kosten van de gemeente repareren. U moet hiervoor een opdrachtbon ondertekenen.