Rioolklacht melden

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Heeft u last van een rioolverstopping? Dan moet u een gespecialiseerd bedrijf inhuren. De kosten voor het inhuren van een gespecialiseerd bedrijf zijn voor rekening van de bewoner, ook al zit de verstopping buiten uw erf.

Als het bedrijf constateert dat de riolering op gemeentelijk terrein beschadigd of verzakt is, moet u contact opnemen met de gemeente. De gemeente laat dit dan op kosten van de gemeente repareren. U moet hiervoor een opdrachtbon ondertekenen.

Voordat u een klacht bij de gemeente meldt, heeft u eerst vastgesteld (of laten vaststellen) dat de oorzaak van de klacht buiten uw erf ligt.

Zo meldt u bij de gemeente een klacht over het riool:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • wat voor soort klacht het is (verstopping, stank of verzakking)
  • hoe lang u de klacht al heeft
  • of uw buren dezelfde klacht hebben
  • eventuele foto’s en bouwtekeningen
  • een eventueel onderzoek of verklaring van een bedrijf dat uw klacht heeft onderzocht 

Neem hiervoor contact op met ons Klant Contact Centrum via 14 038 of kijk op www.kampen.nl/contact.