Inrit aanleggen

Wanneer u een in- of uitrit wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Wilt u de inrit verbreden of verplaatsen? Ook dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning:

 • een uitweg te maken naar de weg
 • gebruik te maken van de weg, bijvoorbeeld verlaging van het trottoir
 • een bestaande uitweg te veranderen

Zo vraagt u een vergunning aan voor het aanleggen van een inrit:

 • Ga naar het Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Doorloop de aanvraag.
 • Stuur alle gevraagde gegevens mee.

Een vergunning kan worden geweigerd vanwege de: 

 • bruikbaarheid van de weg
 • veiligheid en doelmatig gebruik van de weg
 • bescherming van het uiterlijk van de omgeving
 • bescherming van de groenvoorziening

U mag de inrit niet zelf aanleggen. Zodra de vergunning is verleend, neemt de gemeente contact met u op over de aanleg. De kosten van de aanleg of verplaatsing zijn voor u.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een inrit kost € 70,05.

(tarief 2022)